We moeten groot dromen

Alles begint met een droom. Wie groot droomt wordt groot en wie klein droomt blijft klein. Wie geen droom heeft is verloren en wordt niet succesvol in het leven. Wie een droom heeft maar deze niet omzet in actie is aan het hallucineren. Mijn droom 20 jaar geleden was om op het prestigieuze MIT Sloan te mogen doceren (absolute top in de wereld).  Vorig jaar heb ik op MIT Sloan gedoceerd.

Een droom is een synoniem voor visie. Uw visie is een beschrijving van de wijze waarop u uw droom op de lange termijn wenst te realiseren. Bill Clinton (voormalige president van de VS) zei hierover: “We hebben een meer omvattende visie nodig. Zodra u weet waar u heen gaat, is het veel makkelijker te besluiten welke stappen er nodig zijn om daar te komen. Wanneer u niet weet waar u heen gaat, kunt u als een gek werken maar gaat u in de verkeerde richting lopen“. Om sucessvol en gelukkig te zijn moet u de betekenis van uw leven weten en de verantwoordelijkheid nemen om uw droom te ontdekken en deze op te schrijven. De zoektocht naar uw ziel en het ontdekken van uw lot begint met het definiëren en formuleren van uw droom. Eleanor Roosevelt (former first lady of the United States) zei eens: “De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen”.

Uw droom is uw persoonlijke vuurtoren die u op de koers houdt. U moet het op een opwindende en overtuigende manier formuleren en deze zichtbaar maken. Het grootste probleem waar mensen hierbij tegenaan lopen is het opschrijven hiervan en bang zijn om groot te dromen. U heeft bijna twee maal zoveel kans om uw droom te realiseren wanneer u deze opschrijft. De formulering is cruciaal voor het ontwikkelen en operationaliseren van uw droom.  Uw droom geeft aan waar u heen gaat, welke waarden, overtuigingen en principes u op uw weg zullen leiden, wat u wenst te bereiken, wat u met uw leven wenst te doen, wat uw intenties op lange termijn zijn, welke talenten, vaardigheden en ervaringen u nodig heeft om waarde te bieden aan anderen, waar u op het einde van uw leven wenst te zijn, wat u hoopt te worden, welke richting u zou willen dat u leven in ging, de ideale eigenschappen die u zou willen bezitten, uw ideale werksituatie en wat u wenst te zijn. Stel uzelf deze vragen en beantwoord ze eerlijk. Identificeer ook het gedrag dat u moet veranderen en begrijp hoe u uw waarden relevant voor anderen kunt maken. Uw visie (uw opgeschreven droom) zorgt voor innerlijke begeleiding en bepaalt de acties van vandaag om uw gewenste toekomst te bereiken. Het functioneert als een ethisch kompas dat betekenis aan uw leven geeft. Het is een concrete vertaling van uw diepste verlangens. Uw visie moet resulteren in betekenisvolle lange termijn acties en inspanningen om uw droom te realiseren. Het geeft richting aan uw handelen. Het vormt de basis waarop uw beslissingen over wat u wenst te bereiken gestoeld zijn. Uw visie is een spirituele zoektocht naar uw identiteit en een reis richting het realiseren van uw daaraan gerelateerde droom. Het bestaat uit een verzameling uitdagingen en ethische uitgangspunten die de context voor uw acties vormen. En de sleutel tot acties is het begrijpen van uzelf. Aan de hand van uw visie kunt u zichzelf managen en kunt u meer proactief, gedisciplineerd, effectief en verantwoordelijk voor uzelf worden. Uw visie stelt u zowel in staat uw talenten, droom, intenties, identiteit, idealen, waarden en drijfveren uit te drukken, als meer inzicht in uzelf te verkrijgen. Het is hierbij van belang dat we groot denken. Dit wil ik illustreren aan de hand van onderstaande foto die ik vorig jaar van Donald Trump ontving nadat ik hem een gesigneerd exemplaar van mijn nieuwste boek  Be The CEO of Your Life  had gestuurd. Hierop schreef hij: “To Hubert: ALWAYS THINK BIG“.

Uw droom is gebaseerd op een hogere roeping c.q. uw innerlijke opdracht. Iedereen heeft een hogere roeping. We moeten ons hiervan bewust zijn en de moed hebben deze te volgen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid zijn of haar eigen droom, hogere roeping en begaafdheden te identificeren en hierop te reageren met liefde en passie. Denk aan wat Oprah Winfrey hierover  zei: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een ieder een innerlijke opdracht heeft welke uniek is en dat de beste manier om succesvol te zijn is te ontdekken wat deze opdracht precies is, wat uw droom is en wat de dingen zijn waarvan u houdt en vervolgens op basis van hard werken u dienstbaar aan anderen te stellen’. Op deze wijze wordt u een visionaire ziel. Visionairs zijn verbeeldingsvol, begaafd, idealisten, vernieuwers, innovatievellingen en ontwikkelaars. Zij kennen hun talenten, droom en innerlijke opdracht en weten wat de betekenis van het leven is. Zij zorgen ervoor dat de wereld blijft draaien, omdat alles start met ideeën, alles komt van hen en begint daar. Herinner wat George Bernard Shaw zei: ‘De mensen die vooruit komen op deze wereld zijn de mensen die opstaan en zoeken naar de omstandigheden die ze wensen, en, wanneer ze die niet kunnen vinden creëren ze deze’. U moet in staat zijn buiten de gebaande paden (out of the box) te dromen. Denk aan wat Walt Disney zei: ‘Als u het kunt dromen, dan kunt u het doen’. In mijn boek Authentic Personal Branding:  A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand geef ik in detail aan hoe u uw droom succesvol kunt formuleren en realiseren. Ter illustratie hiervan volgen hierna enkele voorbeelden van grote dromersdie groot zijn geworden: 

 30 jaar geleden was de droom van Bill Gates: Een PC op elk bureau. Recentelijk zei hij: ‘Toen ik 19 was zag ik de toekomst voor me en baseerde ik mijn carrière op wat ik zag. Ik had gelijk… De personal computer is het meest empowerde gereedschap dat we hebben gecreëerd waarmee de mens in staat wordt gesteld geweldige dingen te doen.’ Hij kende zijn begaafdheid op dat moment, namelijk het effectief vermarkten van PC software. Sinds die tijd doet hij hieraan gerelateerd werk met liefde en passie. Zijn personal brand begon met zijn droom. Jaren eerder verliet hij Harvard Business School, uitgevallen omdat hij het te druk had met het vervullen van zijn eigen droom om te wachten op een Harvard-titel. Hij probeert werkelijk een betere wereld te creëren met zijn geld, genie, personal brand en netwerk. De Bill & Melinda Gates Foundation is momenteel de grootste liefdadigheidsinstelling ter wereld.

De droom van Oprah Winfrey was/is: Female empowerment. Deze droom is het leidende principe van haar personal brand en de emotionele band met haar publiek. De tv talkshow gastvrouw, in armoede geboren in Mississippi waar zij seksueel misbruikt is door een aantal mannelijke familieleden, volgt haar passie en begaafdheid die zij 30 jaar geleden gedefinieerd heeft. Oprah staat er bekend om dat zij goede dingen doet in de wereld en doet wat ze zegt. Ze zei: ‘Creëer de hoogste, grootste visie mogelijk voor uw leven, omdat u wordt wat u gelooft… Houd u aan de hoogst mogelijke visie voor uw leven en het kan werkelijkheid worden… Ga voor de hoogste, grootste visie mogelijk voor uw leven en stem uw levensdoel af op de flow van uw leven… Volg uw passie… Vroeger of later zal uw passie het winnen en niemand zal u kunnen stoppen.’

De droom van JK Rowling was: Een professioneel schrijfster worden. Deze droom was het beginpunt van haar krachtige personal brand. Eens was zij een alleenstaande moeder, levend in een flat met enkel koud water in Eddinburgh, Schotland. Nu is zij het genie achter de Harry Potter serie. Zoals zij later zei: ‘Ik voelde me erg depressief, en ik moest iets bereiken. Zonder deze uitdaging zou ik compleet gestoord zijn geworden.’ Ze is nu een van de meest succesvolle schrijvers in de wereld en kan financieel voor haar familie zorgen op een manier die haar wildste dromen te boven gaat. JK is, net als Oprah, een van de rijkste vrouwen in de wereld en de enige schrijfster die voorkomt bij de rijkste personen ter wereld. Nu ze haar levensdroom heeft bereikt moedigt ze kinderen die willen schrijven aan om zoveel als zij kunnen te lezen.

De droom van Henry Ford was: Ik ga een auto voor de massa bouwen… gebouwd van de beste materialen, door de beste mensen die aangenomen kunnen worden, volgens het simpelste ontwerp dat de moderne techniek kan verzinnen… Die zal zo goedkoop zijn dat iedereen met een redelijk salaris er een kan kopen en samen met zijn gezin in Gods wijde natuur van zijn vrije tijd kan genieten.’ Deze droom reflecteerde zowel zijn personal brand als de brand van de Ford Motor Company. Hij was de eerste om de lopende band te introduceren in 1914, en te beginnen met de massaproductie van auto’s, wat deze betaalbaar maakte voor het grote publiek. Hij was een technisch genie dat zijn passie volgde en de creatieve kracht achter een industrie van ongekende grootte en rijkdom die in slechts enkele tientallen jaren het economische en sociale karakter van de Verenigde Staten veranderde.

De droom van Walt Disney was: Het leven aangenamer en leuker maken. Hij was een pionier op het gebied van animatie en ontwikkelde nieuwe manieren van leren. Zijn droom kwam voort uit zijn unieke vaardigheid het gehele plaatje te zien (een holistische kijk op zaken), op basis van zijn dierbare herinneringen uit het verleden en volhardendheid voor de toekomst. Hij was een pionier, creator, innovator, creatieveling en een esthetisch persoon die zijn droom met passie volgde; iemand met de meest vruchtbare en unieke verbeeldingskracht die de wereld ooit heeft gekend. Hij ontwikkelde zijn brand door zijn droom met passie na te jagen. Hij zei: ‘Ik droom, ik test mijn dromen aan mijn waarden, ik durf risico’s te nemen en ik implementeer mijn visie om mijn droom tot werkelijkheid te maken’.

100 jaar geleden was de droom van Albert Einstein: het universum begrijpen. Zijn genie heeft de manier waarop we naar het universum kijken fundamenteel veranderd. Zijn droom was het leidend principe van zijn brand (het zachtaardige genie). Hij zag het heelal als een puzzel en genoot ervan zijn mysteriën te proberen op te lossen. Alles wat hij nodig was om over de kosmos na te denken was zijn meest waardevolle wetenschappelijke instrument: zijn voorstellingsvermogen. Hij zei: ‘Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.’ Wanneer iemand hem vroeg welke vraag hij aan God zou stellen wanneer hij er slechts één kon vragen antwoordde hij: ‘Waarom is het universum gecreëerd? Want dan zou ik de betekenis van mijn eigen leven weten.’

De droom van Mahatma Gandhi was: vrijheid door middel van het niet gebruiken van geweld. Zijn personal brand weerspiegelde zijn levensstijl en morele en gedragscode, bepaald door zijn droom. Hij was de man die een belangrijke rol speelde bij het verkrijgen van onafhankelijkheid voor India van het Britse rijk door zijn eenvoudigheid en sterke wilskracht. Mohandas Karamchand Gandhi geloofde in een eenvoudig leven. Hij bewees aan de wereld dat vrijheid verkregen kon worden door het bewust niet gebruiken van geweld. Albert Einstein zei over Gandhi: ‘Toekomstige generaties zullen bijna niet kunnen geloven dat een dergelijke man van vlees en bloed ooit op deze aarde liep.’

De droom van Martin Luther King Jr was: free at last. Een deel van zijn I have a dream toespraak in 1964: ‘Ik heb een droom. Het is een droom die diep genesteld zit in de Amerikaanse droom. Ik heb een droom dat op een dag deze natie op zal staan en zal gaan leven naar de werkelijke betekenis van zijn geloofsovertuiging; Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat iedereen gelijk is. Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slaveneigenaren in staat zijn samen aan de tafel van broederschap te zitten… En laat zo vrijheid uitstralen van de wonderlijke heuveltoppen van New Hampshire… En laat vrijheid klinken van de machtige bergen van New York…. Vanuit iedere berghelling, laat vrijheid klinken… Eindelijk vrij! Eindelijk vrij!’ Zijn personal brand kwam voort uit deze meedogenloze toewijding om deze droom te bereiken. Hij zei eens: ‘Breng uzelf in een geestesstaat waarbij u tegen uzelf zegt: “Hier is een mogelijkheid voor mij om te vieren zoals nog nooit te voren, mijn eigen kracht, mijn eigen vaardigheden om mijzelf te laten doen wat noodzakelijk is.”’

De droom van Nelson Mandela was: een vrije en rechtvaardige samenleving in Zuid-Afrika. Deze droom en levenslange passie vormden de pilaar van zijn personal brand. Mij maakte bewuste keuzes gebaseerd op waar hij daadwerkelijk voor stond en ontving lof voor zijn gepassioneerde toewijding aan zijn droom. Nelson Mandela is, net als Mahatma Gandhi en Martin Luther King Jr., een man van vrede die vecht tegen onderdrukking. Nelson Mandela is een vechter. In plaats van te buigen voor het onjuiste Apartheidssysteem van de regering is hij een levenslange vechter in de strijd om Zuid-Afrika te bevrijden geworden. De droom van Nelson Mandela om de racistische samenleving van Zuid-Afrika om te vormen in een multiraciale democratie duurde meer dan 50 jaar. Zijn vastberadenheid zijn droom met passie en liefde na te jagen, en te blijven vechten ondanks martelingen voor zowel zichzelf als zijn volk, brachten hem tot de dag in mei 1994 waarop hij president van Zuid-Afrika werd.

De droom van Mikhail Gorbachev was/is: vrijheid en openheid. Hij bouwde zijn personal brand rondom deze droom, wat resulteerde in zijn concept Perestrojka (herstructurering) en Glasnost (openheid), wat een grote breuk was met het autoritaire verleden van de Sovjet Unie. Hij zei: ‘Wij, onze generatie, waren niet verbonden aan de onderdrukking. Sterker, wijzelf waren ons bewust van de onderdrukking, en dit liet zijn teken op ons achter, omdat wij een opgeleide generatie waren, een generatie die zijn eigen waarde kende en wij in staat waren voor onszelf te denken. Toen wij onszelf vonden als actieve deelnemers in leven, werk en politiek begonnen we meer te zien en dit ook helderder te zien. Beetje bij beetje kwam het bewustzijn op dat in ons land, deze samenleving, dit systeem, ongeacht hoe hard we het ook proberen, ongeacht hoe oprecht onze overtuigingen waren, erg weinig bereikt kon worden. Hierdoor moest het systeem veranderd worden.’

De droom van Barack Obama is: het realiseren van echte verandering, verandering waar we in kunnen geloven. Zijn passie voor verandering is de bouwsteen van zijn personal brand. Enkele delen van zijn meest recente toespraken: ‘Amerika is een land van grote dromers en grootse hoop. Het is deze hoop die ons ondersteund heeft gedurende revolutie en burgeroorlog, depressie en wereldoorlog, de strijd voor civiele en sociale rechten en de rand van een nucleaire crisis. En het is doordat onze dromers droomden dat we uit iedere uitdaging meer verbonden, voortvarender, en meer bewonderd dan van te voren zijn gekomen… De werkelijke test voor de Amerikaanse droom is of wij in staat zullen zijn onze tekortkomingen te erkennen en samen op te staan om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Of we onszelf laten vormen door gebeurtenissen en geschiedenis, of dat we actie ondernemen om onszelf te vormen. Of toeval of geboorte of gebeurtenissen de grote winnaars en verliezers in het leven bepalen, of dat we een samenleving bouwen waarin iedereen tenminste een kans heeft hard te werken, vooruit te komen en zijn dromen te bereiken… Verandering komt niet wanneer we wachten op iemand anders of op een andere tijd. Wij zelf zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken… Ik accepteer niets minder dan echte verandering, fundamentele verandering, verandering die we nodig hebben, verandering waar we in kunnen geloven. Het is verandering waar ik de laatste twintig jaar voor heb gevochten. Omdat deze dromen, Amerikaanse dromen, het waard zijn om voor te vechten.’

Tot slot nog twee voorbeelden uit mijn nieuwste Engelse boek Be The CEO of Your Life van de oprichter van Sony en van de leider van Dubai (die van een woestijngebied met kamelen binnen korte tijd getransformeerd heeft tot een wereldstad en zijn land managed als een CEO):

Akio Morita’s dream was to change the world’s image of the term ”Made in Japan” from one of shoddy imitations to one of high technology and high reliability in miniature packages. His passion wasinnovation. As a result of his passion he helped steer Japanese industries toward creation of new technologies and introduced various innovative products to the world. The co-founder of the Sony Corporation developed innovative products people don’t even know they want: the Walkman, the Trinitron television, video watchman, the compact disc (CD), and more. With ingenuity in the design of electronics and cutting-edge business practices, it did not take long to see how or why his visions all became reality.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’s dream is- Transforming Dubai and the UAE into international hubs for commerce and finance. The ruler of Dubai holds his country up as an example of extraordinary development based on excellent leadership, management, teamwork and timely decision-making. He started his project alone…by installing awareness in the people of the Emirates of the joint destiny of their small homeland and their larger home extending from the ocean to the Gulf. He said: We have learnt a lot. However, knowledge alone is not enough…We have a vision, which we exert all efforts to realize, of Dubai as a major trade centre for the East and the West and we believe that Dubai is well qualified to play this great role…Every man should have a vision and objectives and set himself a certain time in which to achieve them. .. When a man knows the way to the future, he should take the reins and advance, for this is our duty towards our people and our nation…..We are very realistic, despite our big dreams, and we work hard to be the best, relying on God and our citizens. ..The word ‘impossible’ is not in leaders’ dictionaries. No matter how big the challenges, strong faith, determination and resolve will overcome them. .. Waiting has never been our choice in the past, nor is it in the present. We are always striving, anticipating the future and preparing for it… We have to make history and approach the future with steady steps, not wait for the future to come to us … Before evaluating the future, we have to take a quick look at the past, for it is the foundation of tomorrow….We are proud of our past and our present and we face the future with unflagging determination…Unlike others, we are not content to settle for what was accomplished in the past, because life doesn’t stop and it doesn’t care about those who stop because they are content with what they have achieved…We have succeeded because we have always believed that tomorrow is a new day, that yesterday’s achievements are in the past and that history will record what we achieve in the future, not what we have achieved in the past”.

Ze hebben allen bewezen dat wanneer iemand een heldere authentieke droom heeft, erop reageert met liefde en passie, de moed heeft deze droom na te jagen, vertrouwen heeft in zichzelf en leeft conform de droom, deze droom die persoon in het leven zal begeleiden en zal leiden tot doelgerichte en resolute acties. Ze  namen de verantwoordelijkheid hun droom te identificeren en erop te reageren met liefde en passie. Neem ook het initiatief en de verantwoordelijkheid uw grote droom te identificeren, implementeren en cultiveren. Iedereen kan topprestaties leveren en succesvol zijn, omdat ieder van ons de talenten in zich heeft. Succes is niet iets dat automatisch komt of iets dat de wereld voor u zal bepalen. Het is iets wat u definieert in uw ambitieuze droom en het komt naar voren in de manier waarop u deze droom najaagt. Succes komt niet naar u toe, u dient naar succes toe te gaan. Als u uitzonderlijk succes verwacht, moet u een authentieke droom hebben, uw hart volgen en houden van wat u doet. U zult zeker succesvol worden, omdat succes wordt aangetrokken door mensen die het vragen, wensen, dromen, in hun hoofd vastzetten, visualiseren, voelen, toestaan en erop reageren met passie en integriteit.  Samenvattend: Droom het, hoop het, geloof het, zet het vast in uw hoofd, visualiseer het, accepteer het, reageer erop met liefde, passie en integriteit, geef het al uw aandacht en u zult het realiseren.

In mijn boek en masterclass geef ik in detail aan hoe u uw droom kunt definieren en duurzaam kunt realiseren.

 —————————————————————————————–

Advertisements

How to create a happy and engaged workforce

By Prof.Dr. Hubert Rampersad

Increasingly, successful companies are beginning to recognize that good brand relationships with their employees are more important than good brand relationships with their customers. They understand that employees should be happy first in order to make the customers happy and that corporate brand loyalty starts with employee’s engagement. This can be realized by aligning the employee’s brand with the corporate brand. This article proposes a successful method to realize this.

Alignment is needed because staff members don’t work with devotion or expend energy on something they do not believe in or agree with. If there is an effective match between their interests and those of the company, or if their values and the company’s values align, they will be engaged and will work with greater commitment and dedication towards realizing the company objectives. Identification with the corporate brand is the most important motive for them to dedicate themselves actively to the corporate objectives and to maximize their potential. When your personal brand is compatible with your corporate’s brand and combined in the best interest of both parties, the results will be higher brand equity, brand loyalty, and happy stakeholders. Doing work related to your personal and corporate brand that is interesting, exciting and provides learning opportunities has become a key personal driver. The emphasis here lies in intrinsic motivation. Intrinsic motivation is inherently pleasurable and it arises from within; most people do something because they enjoy doing it and love it. People work harder and better when they perceive that they are treated as human beings and when they do interesting and challenging work.

Aligning personal brand with the corporate brand has an impact on the organizational bonding of the employees. This energizes them and gives them the proud feeling that they count, that they are appreciated as human beings and that they make a useful and valuable contribution to the organization. Employees are stimulated in this way to commit and focus on those activities that create value for clients. This will create a strong foundation of peace and stability upon which creativity and growth can flourish, and life within the company will become a more harmonious experience. This has an important impact on employee engagement. Lack of engagement is endemic, and is causing large and small organizations all over the world to incur excess costs, under perform on critical tasks, and create widespread customer dissatisfaction.

The impact of engaged, happy and passionate employees on the company performance can be illustrated with the following important research data. There are 22 million actively disengaged employees in America, according to Gallup (Gallup Poll, 2005). Their dissatisfaction is manifested in employee absence, illness, and a variety of other big and small problems that occur when people are unhappy at work. Gallup statistics show that unhappy workers cost the American business economy up to $350 billion annually in lost labor productivity, and that earnings per share increase 2.6 times more if employees are engaged. Active engagement of employees in their jobs and work is mandatory if U.S. businesses are to enjoy high productivity in our global economy. However, research indicates that 70% of U.S. employees are not engaged at work (Hymowitz, 2007). Companies with such a large number of dissatisfied employees “have more absenteeism and lower labour productivity — as well as 51% higher turnover rates than those with engaged employees”, says James Harter, chief scientist for Gallup’s international management practice.  Employee disengagement is a global epidemic. According to the latest Gallup poll information:

 • 61% of the British workforce, 67% of the Japanese workforce, and a whopping 82% of the workforce in Singapore is not engaged.
 • Disengaged Employees Cost Singapore $4.9 Billion; the country’s workforce ranks among the lowest in the world in employee engagement.
 • 20% of Australian workers are actively disengaged at work and this costs the economy an estimated $31.5 billion per year; the survey of 1,500 Australian workers, found that only 18 % are engaged at work and thus providing their employers with high levels of productivity, profitability and customer service.
 • The percentage of engaged employees in organizations is less than 20% in Europe.
 • The highest recorded levels of engaged employees are in Brazil (31 %) and Mexico (40 %). The lowest recorded levels are in Asia.

The average U.S. worker wastes more than two hours a day, and that’s not including lunch, according to a new Web survey by America On-line and Salary.com. That means companies spend as much as $759-billion on salaries annually for which they receive no apparent benefit, the research found. Our own research indicates that no organization is free of the issue.  But what is being done about it? In the next section I will therefore introduce an advanced breakthrough model to build, implement, cultivate, and align an authentic, distinctive, relevant, and memorable personal and corporate brand, which forms the key to a highly engaged and happy workforce.

An Authentic Personal & Corporate Branding Model

I am including below a holistic blueprint and roadmap to help you formulating and implementing an authentic personal and corporate brand identity that is in line with yourself and with your company. This organic model consists of the following four phases (see Figure 1), which are the building blocks of a strong personal and corporate brand (Rampersad, 2009):

 1. Authentic personal branding: This phase involves defining, formulating, implementing and cultivating your authentic personal ambition, brand, and balanced scorecard.
 2. Alignment with yourself; Your personal brand should reflect your true self and must adhere to a moral and behavioral code set down by your personal ambition. This means that who you really are, what you care about, and  your passion should come out in your brand, and you should act and behave accordingly to build trust.
 3. Authentic corporate branding: This phase involves defining, formulating, implementing and cultivating the corporate ambition, brand, and balanced scorecard.
 4. Alignment with your corporation; The final step entails aligning and synchronizing the employee’s brand with the corporate brand, for the purposes of employee engagement and creating a challenged and happy workforce.

 

Figure 1: Authentic Personal and Corporate Branding Model (Rampersad, 2009)

In the following sections, each of the phases in the model will be discussed in depth.

 

Authentic Personal Branding

Building an authentic personal brand is a journey and an evolutionary process. It starts with determining who you are at your core authentic self, which is based on your dream, vision, mission, life philosophy, values, key roles, identity, self-knowledge, and self-awareness. Your personal brand should emerge from your search for your identity and meaning in life, and it is about getting very clear on what you want, fixing it in your mind, giving it all your positive energy, doing what you love and develop yourself continuously.

 

This step in the model consists of the following four phases:

A. Define and formulate your personal ambition; This phase involves defining and formulating your personal ambition in an exciting and persuasive manner and making it visible. Your personal ambition is the soul, starting point, core intention and the guiding principles of your personal brand. It’s the fuel for your brand and encompasses your personal vision, mission, and key roles, related to four perspectives, that should be in balance: internal, external, knowledge & learning, and financial perspectives. Mission is aimed at being and vision at becoming. It is about identifying yourself and figuring out what your dreams are, who you are, what you stand for, what makes you unique and special, why you are different than anyone, what your values are, and identifying your genius. You are almost twice as likely to accomplish your brand if you write this down. Formulation is critical to building a strong brand. So take the time to think about your life and to write down your personal ambition statement, which includes your dream. Barack Obama’s dream is: Bring about real change, change that we can believe in. He identified and leveraged his dream, responded to it with love and passion and succeeded by living according to it. My personal mission statement is: Enjoy the freedom to develop and share knowledge, especially if this can mean something in the life of others.  

B. Define and formulate your personal brand; This phase involves defining and formulating an authentic, distinctive, relevant, and memorable personal brand promise, and use it as the focal point of your behavior and actions. First of all, perform a personal SWOT analysis and define what you want your personal brand to accomplish. You also need to determine your specialization, concentrating on a single core talent, your main specific services, your key characteristics, your single leading and most powerful attribute, your audience and what their greatest needs are. Your personal brand statement also includes your Unique Value Proposition. The next step in this stage is to define your personal brand story (Elevator Pitch), which is the essence of what you want to say about your personal brand in order to produce a positive emotional reaction. Finally you should design your personal logo, which is a single graphical symbol that represents your personal brand. My personal brand statement is: Passionate and compassionate to inspire learning individuals to unlock their potential and dedicated to energize innovative organizations within the service and manufacturing industry. Using my holistic insight and innovative Total Performance Scorecard principles, I promise to help my customers to realize their dreams. It summarizes me. I have formulated this for myself to be used as guidance for my Personal Brand story and to keep me moving in the right direction.

C. Formulate your Personal Balanced Scorecard (PBSC); Your personal personal brand has no value unless you take action to make them a reality. Therefore the emphasis in this stage is developing an integrated and well balanced action plan based on your personal ambition and personal brand to reach your life and brand objectives and to eliminate any negative elements. It’s about translating your personal brand into action. Your PBSC entails your personal critical success factors that are related to your Personal Ambition and Brand and the corresponding objectives, performance measures, targets and improvement actions. It is divided into the four perspectives: internal, external, knowledge & learning, and financial perspectives. Your PBSC translates your personal ambition and personal brand into manageable and measurable personal objectives, milestones and improvement actions in a holistic and balanced way (Rampersad, 2006). Your PBSC is needed to improve and manage yourself continuously. It’s an effective tool that you can use to manage and master yourself and your brand.

D. Implement and cultivate your personal brand; Your personal brand has no value unless you  implement  it to make it a reality. Therefore the next step is to implement, maintain, and cultivate your ambition, brand and PBSC effectively. You have to articulate your personal brand with love and passion, be committed to change, and improve your perceived value in the marketplace and yourself continuously. In addition, try to build credibility and become an expert in your field. Get the word out through a variety of media channels, do work you love which is consistent with your personal brand and values, gain experience in areas of your brand in which you are weak, promote yourself, market your brand frequently and consistently, make conscious choices about the people you associate with, build a strong network, deliver on your brand promise, and in short live according to your brand promise.  To guide you in this process I have introduced a unique learning cycle called the Plan-Deploy-Act-Challenge cycle, which should be followed continuously. This is necessary to let your brand awareness grow gradually. You need to refine your Personal Brand promise as you go along, figuring out which parts work and which don’t, and make adjustments as necessary. You should continually refine your brand promise in the light of new insights, challenges, and experiences. There will always be competing brands ready to fill any gap you leave behind. The more you strengthen, maintain, protecting, and cultivate your brand, the more successful you’ll be. It needs constant updating to reflect the new challenges you take, the lessons you have learned, and the growth of yourself and your brand.

 

 

Alignment with yourself

Having a great personal brand identity can make you a big looser if your personal brand doesn’t reflect your true character and if you don’t deliver on your related promise. Not delivering on your promise is a secure way to ruin your reputation and career. So commit yourself to live and act according to your authentic brand promise and be careful to ensure that you can deliver. If you don’t do this, personal branding will be cosmetic, selfish, egocentric, and a dirty greedy business. People relate to you as your word, and how you fulfill on that. If you say you will do something, you should do that with no excuses. Each time you make or break a promise you are affecting your personal brand image. You should also keep promises that you make to yourself. If you break a promise to yourself you will not have inner peace and will not develop personal charisma and transparency, which will affect your personal brand. You have to live your values consistently on a day-to-day basis and show transparency and accountability. A personal brand built on lies will crash (truth always comes out), and a brand built on the person’s true character is sustainable and strong. To borrow Dwight Eisenhower’s words: a person that values its privileges above its principles soon loses both.

By aligning your personal brand with yourself you will create a stable basis for your trustworthiness, credibility, and personal charisma. Who you really are, what you care about, and were your passions lie should come out in your brand, and you should act and behave accordingly (you should be yourself) to build trust. Trust will be built faster when others believe you are real and when they witness you being true to your beliefs and aligned with who you really are. You will build trust when your values connect to your attitudes and actions and when you will be true to yourself. The result of this brand building process is a personal brand identity that is not a not fake, not cosmetic, not an ego trip, not selfish, not focused on just promoting yourself, and not a dirty business. This inner alignment is an important step towards lasting personal growth and reinforcing integrity, honesty, trustworthiness, credibility, transparency, and personal charisma. People with this perspective on life value others’ lives and create a stable basis for others to feel they are credible, truthful, and trustworthy. They:

 • Practice what they preach.
 • Keep their word; their actions match their words and their personal brand.
 • Keep their brand promises; there is consistency between their personal brand and their behavior.
 • Do what they said they would do, despite the obstacles.

You should reflect during this alignment process on the following questions:

 • Do I act in accordance with my conscience and my values? Is there consistency between what I am thinking and what I am doing?
 • How do my ideals, ambitions, intentions, needs, deepest desires, and personal brand fit my present actions?
 • Are my thoughts and my practices the same? Do I act consistently in accordance with my personal brand? Do my personal brand reflect my desire to act ethically? Are there contradictions in my personal ambition and personal brand?
 • In what way does my behavior influence my views, and vice versa? Do I keep promises that I make to myself? How do others perceive me and my values? Do they witness me being true to my core beliefs and me staying in alignment with who I really am?

The best way to look at success is to ask:

 • Have I followed my conscience consistently?
 • Have I followed my personal brand consistently?
 • Have I given it my best effort consistently?
 • Have I done what was right consistently?

Authentic Corporate Branding

This section emphasizes on corporate branding that has a similar base as the authentic personal branding process. This process consists of the following four phases:

A. Define and formulate the corporate ambition; This phase involves defining and formulating the shared corporate ambition. The corporate ambition is the soul of and the fuel for the corporate brand. It encompasses the corporate vision, mission, and core values, related to the four perspectives, which should be in balance. As with the personal ambition, the following 4 basic perspectives have been chosen, however, the contents have different meanings: internal, external, knowledge & learning, and financial perspectives.  A successfully formulated corporate ambition shows employees how their activities contribute to the larger whole. In an organization without a corporate ambition, employees are exposed to ad hoc decisions and short-term plans. The corporate ambition functions as a lighthouse keeping the company steadily on the course of its dream.

B. Define and formulate the corporate brand; This phase involves defining and formulating an authentic, distinctive, enduring, and memorable corporate brand promise, which is in harmony with the corporate ambition, and used as the focal point of company’s culture and actions. As with the personal brand, first of all you should perform a company SWOT analysis and evaluate the performance and culture of the company. This relates to the corporate brand objectives. The company should also determine its specialization, what its main specific services are, what its most powerful attribute is, and what its audience (domain) and their greatest needs are. The corporate brand statement entails the total of corporate ambition, brand objectives, specialty, service, dominant attribute, and domain. It also includes a Unique Value Proposition (UVP).

C. Formulate the Corporate Balanced Scorecard (CBSC); as with the PBSC, the emphasis in this stage is developing an integrated and well balanced action plan based on your corporate ambition and brand to reach the corporate objectives. The CBSC entails the related company critical success factors, objectives, performance measures, targets and improvement actions. It’s divided into four perspectives: internal, external, knowledge & learning, and financial perspectives. The CBSC is needed to improve the business processes continuously based on the corporate ambition and brand in order to satisfy its customers and to make them happy.

D. Implement and cultivate the corporate brand; You need to implement your corporate brand to make it a reality. Therefore the next step is to implement, maintain, and cultivate the corporate brand identity  effectively in order to deliver peak performance and to create competitive advantage. To guide you in this process I have introduced the Plan-Deploy-Act-Cultivate cycle (PDAC cycle), which should be followed continuously. This is necessary to let the corporate brand awareness grow gradually. Once you implement and launch the corporate brand, it should be maintained continuously. The more you strengthen, maintain, and cultivate the corporate brand, the more successful the company will be. To operate in accordance with the corporate ambition, brand and related CBSC, through its implementation using the PDAC cycle, results in a journey towards business success.

Alignment with your corporation

By aligning and synchronizing employee’s ambition and brand with their corporate ambition and brand you can realize the ‘best fit’ between employee and company. Matching the personal brand with the corporate brand has to do with reaching a higher degree of compatibility between personal and corporate objectives and mutual value addition (as shown in Figure 3). A study, by CO2 Partners (2007), found that 30% of US workers values mismatch with the company:

 • One in three U.S. workers said their employer’s core values are not consistent with their own.
 • 44 per cent said their values were consistent.
 • 11 per cent said they were uncertain about their own core values but never uncomfortable working for their employer.
 • 10 per cent said they didn’t feel their core values had much connection to the work they do.

Another study, by Towers Perrin (2005), found that instead of matching the right employee to the right position for long-term success, most US companies and H/R departments put the emphasis on simply filling the position as quickly as possible. As a result, American businesses are losing money as fast as they are losing employees.

It has become essential to get the optimal fit between the personal brand and the corporate brand in order to enhance labor productivity and to stimulate engagement, commitment, love, and passion in the company. This has to do with reaching a higher degree of compatibility between personal and organizational objectives and mutual value addition. People do not work with devotion or expend energy on something they do not believe in or agree with. Clarity and uniformity of personal and organizational values and principles are therefore essential for the active involvement of employees. A study by Towers Perrin (2005), found that while many people are keen to contribute more at work, the behavior of their managers and culture of their organizations is actively discouraging them from doing so. It shows that there is a vast reserve of untapped “employee performance potential” that could drive better financial results if only companies could tap into this reserve.

It is therefore recommended to encourage managers and employees to formulate their personal ambition/brand and to let them reflect about the balance between their own personal ambition/brand and the corporate ambition/brand. I, therefore, recommend introducing an ambition meeting within companies between the line-manager or superior and his/her employees. The ambition meeting is a periodical, informal, voluntary and confidential meeting of a maximum duration of one hour between line-manager and his/her employees, with the employee’s personal ambition/brand/PBSC and the corporate ambition/brand/CBSC as topics. It is recommended that the meeting is held structurally at least once every two months, preferably more often. The outcome of these informal meetings should be highly confidential and should be kept out of the personnel file and not be used against the employee. The line-manager or supervisor plays a crucial role in worker well-being and engagement. During the alignment process, the manager should act as a trusted and informal coach and provide social support to the employees by being a good listener, providing help, and being someone the employee can rely on.

The ambition meeting will help you clarify if your personal ambition/brand and those of your company are in harmony and where they are in conflict. The line-manager can make a selection of the following ambition questions, which he/she can use during in the ambition meeting with you—

 • Does your personal ambition/brand correspond with the corporate ambition/brand? Do they conflict? Are there compatibilities? Are there linkages?
 • Can you identify yourself with the corporate ambition/brand? In doing this, do you feel personally involved and addressed by the corporate ambition/brand?
 • Is it possible that your personal ambition/brand level or that of the company should be lowered?
 • Are your most important personal values done justice here? Which points in your personal ambition/brand are strengthened and which are in conflict with the corporate ambition/brand? Which ones are neglected?
 • Is there a win-win situation between your own interests and the ones of your company? What makes you feel good at work? Are you proud of working for the company? Whose life is improved because of your work? Which skills do you need to be a pillar of the organization and thus realize the corporate ambition/brand? What do you want to gain through this?
 • Are your developmental expectations in tune with those of the company? Do your job requirements match your capabilities and needs?
 • Have you considered a job change?

Don’t expect a perfect match or alignment, but the more alignment the better. You should decide, based on the results of this alignment process, to stay and struggle or to leave. If your ambition/brand doesn’t align at all with the corporate brand/ambition, and if it probably never will finding an other job where there is a better fit is the best option. Some of my customers decided to look for another job after they discovered that their ambition/brand did not well align with their employer’s ambition/brand. It prevented stress and burnout. Sometimes this can be the best option for both yourself and the company.

This article is based on Dr. Hubert Rampersad’s new book Authentic Personal Branding:  A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand’(Information Age Publishing, USA, 2009; Pearson Malaysia, 2008).     www.tps-international.com

Please fill out the registration form below if you are interested in our related training program.

Authentic Personal Branding: An Interview with Hubert Rampersad in BusinessWeek by Marshall Goldsmith

Authentic personal branding starts with the real you.  Hubert Rampersad explains how to create a professional brand from your personal values.  ….. read further  ….http://www.businessweek.com/managing/content/sep2009/ca20090929_228578.htm

www.tps-international.com

Personal Leadership Branding

personal leadership branding

How to build a powerful political leadership brand, develop credibility, build a solid reputation, and position yourself and your political party effectively.

Authentic Personal Branding is the positioning strategy behind the world’s most successful people like Barack Obama, Oprah Winfrey,  Richard Branson, and Bill Gates. It’s important to be your own brand and to become the CEO of your life. Everyone has a personal brand but most people are not aware of this and do not manage this strategically, consistently, and effectively. You should take control of your brand and the message it sends and affect how others perceive you. obamaBy way of this unique program, Dr. Hubert Rampersad will offer you an advanced breakthrough formula and a new blueprint to build, implement, and cultivate an authentic and distinctive political leadership brand, which forms the key to enduring personal success. This innovative branding system is based on his bestselling books, in which Barack Obama has been included as role model (with his official permission):

us-edition_pb  bookbe the CEO of your life coverpbsc book

This personal branding system will help you to unlock your potential and build a trusted image of yourself that you want to project in everything you do. It also opens your view to new ideas, possibilities and opportunities. It is combined with powerful tools to deliver peak performance and to create a stable basis for trustworthiness, credibility, and personal charisma.

Dr. Rampersad’s innovative political personal branding methodology is spiritual, measurable, holistic, organic, authentic and sustainable. It taps deeply into self-awareness and helps others to develop innovative ways of doing business with social media and to position themselves strongly in this individual age. It has been proven in practice to produce sustainable results, not only for politicians but also for their political party. It’s neither cosmetic nor cloudy, and therefore clients are experiencing concrete results within 2 months, based on this continuous learning process. View testimonials and coaching success stories.

BANNER 6BANNER 4

BANNER 7

With this program you will gain understanding about:

 • building and implementing a distinctive and compelling political leadership brand.
 • building a strong reputation that is aligned with your vision and your political party
 • building credibility and a solid reputation
 • developing personal integrity and charisma
 • putting you above your competitors
 • positioning yourself effectively with social media marketing

Who should attend

This highly practical process has been specially designed for politicians who wish to differentiate themselves, set themselves apart from other politicians, position themselves strongly in relation to competitors, and build credibility and a solid reputation. It is geared to politicians who wish to develop their personal leadership brand, enhance their effectiveness, become a visionary political leader, attain their full potential, and create awareness for their personal integrity.

Coaching Program

Please visit this page Authentic Personal Leadership Coaching for detailed information about our related coaching program. Our related training documentation is in English, Spanish, Brazilian, Russian, Chinese, Korean, German, French, Japanese, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Polish, Finnish and Dutch language (click on the country names).

Interviews/articles Dr. Rampersad in Fortune Magazine, BusinessWeek and BrandChannel.

BANNER 9FORTUNE MAGAZINE

 

bw-logo

                                                                                                                              Related Articles:  10 Tips for Developing an Effective Authentic Personal  Leadership Brand | Become a Certified Authentic Personal Brand Coach |  Female Entrepreneurial Leadership Branding | Dream BIG | Authentic Governance | Authentic Police Branding

Please fill out the registration form below if you are interested in this program.

 

Innovation University of Silicon Valley

12 S. First St. Suite 203, San Jose, CA 95113, USA

Tel: +1-786-537-7580 | info@iusv.university | http://www.iusv.university

Get Your Supply Chain Management Book Published in America

images

Many competent Supply Chain Management managers and consultants with great innovative ideas are struggling to get their own strategic or integrated project management book published in the USA, because they are too busy, don’t have good connections with US-publishers or their book concept is not authentic/holistic enough to get accepted by American publishers.

Research shows that many supply chain management (SCM) projects fail (check Google).  Read also  Why some management and leadership concepts from Harvard Business School fail” .  Increasing complexity of supply chains requires a more authentic, agile, ethical, organic, humanized and holistic supply chain management system to enhance the performance in a sustainable way. We are therefore pleased to help you to strengthen your Supply Chain boxManagement concept and get your own innovative Supply Chain Management book published in the USA and in many other countries and languages (as sole author).

Our book project team, led by dr. Hubert Rampersad, has inspired many executives and professionals globally to become a best-selling author in integrated Supply Chain Management, strategic project management, innovation excellence, global leadership, innovative entrepreneurship, change management, performance management, corporate governance, quality management, coaching, innovation management, engineering,… by helping them to strengthen and publish their manuscript in America and in many other countries and languages within 6 months.  Some examples are included below and some are confidential and cannot be disclosed.

Your Book Publisher in the USA

iuf-university-pressThe publisher is IUF University Press in Miami, Florida, USA. Some books published by IUF University Press: Authentic Personal Branding for Real Estate Agents and Authentic Governance For Banks. The royalty rate for digital books (eBooks) is 50%. Your e-book will be on Amazon.com in 1 month! Hard copies can be printed on demand.

Your Ph.D. degree based on your book

Your new book will be considered as part of your fast track Ph.D. research at the  Technological University of the Americas (www.tua.university). Your TUA PhD degree will be equivalent with a PhD degree from top (regional) accredited universities in the United States of America!

Our book project team

Our book project team is led by dr. Hubert Rampersad, who is a Harvard Business School endorsed best-selling author of 15 books and former MIT Sloan guest professor. He has a passion for inspiring professors, leaders, executives, project managers, coaches and senior consultants to strengthen their management and leadership concept (by making it more authentic/holistic/measurable/sustainable) and helping them to get their manuscript published globally in many languages. His best selling management and entrepreneurial leadership books have been published in 20 languages: English, Spanish, Brazilian, Russian, Chinese, Korean, German, French, Japanese, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Polish, FinnishDutch …. Your new book will be introduced to these publishers as well. His best selling Total Performance Scorecard book was foreworded by Harvard Business School Innovation Professor Dorothy Leonard.

boeken onder een dak

Examples

Dr. Rampersad has inspired many others to become a best-selling author. Some examples we may disclose: He co-authored a book with Dr. Rudy Garrity, Founder/CEO at American Learnership Forum, Inc. from Washington DC , Saleh Hussain from Bahrain, Customer Centricity book for executive in Riyadh Saudi Arabia, and Dr. Anwar El-Homsi from New York, which have been published globally. The  management book for the Dutch entrepreneur Roger Lenssen  is doing well in the Netherlands. Sometimes he acts as co-author if needed. 

12985386_824638520974245_2646527565497204144_n

Check also his latest Chinese best selling book with Zhang Tong “Find the blue ocean in you; practical strategy to personal branding” published by the leading publisher CITIC Publishing House in Beijing and forworded by Yang Yuanqing, the chairman and CEO of Lenovo, the world’s largest maker of personal computers.  Now available in all book stores in China and in book stores on all large Chinese Airports.

book shop   Dr. Rampersad is proficient in coaching, global leadership, innovative entrepreneurship, innovation management, branding, governance, project management, change management, engineering and cover in pptengineering disciplines and is a holistic out of the box thinker. Check also his new book: Authentic Personal Brand Coaching; Entrepreneurial Leadership Brand Coaching for Sustainable High Performance.

BANNER 4 BANNER 6BANNER 7BANNER 9

Dr. Rampersad has a BSc/MSc in Innovative Technology and Engineering and a PhD in Industrial Engineering & Management Science (Cum laude) from leading AACSB/EFMD accredited universities. His Ph.D thesis (finished within 1 year) was published globally by the prestigious publisher John Wiley, check this page. He is author of 15 books published in many languages by leading publishers and 300 articles in leading journals,  he was also guest professor at MIT Sloan, and he is member of the Editorial Advisory Board of the Journal Training and Management Development Methods (UK), Journal Measuring Business Excellence (UK), the TQM Magazine (UK), Singapore Management Review, and Journal of Testing and Evaluation (USA). Check his interviews in Fortune Magazine and BusinessWeek  video, and  testimonials .

We expect you will find this proposal a wondrous way to broaden your talents and inspire many executives, professionals and students with your new book. We hope that this will be a sufficient incentive to accept this win-win proposal.

Please fill out the registration form below.

 

Check also other book publishing programs:

Get Your Leadership Branding Book Published | Get Your Leadership Book Published |

Get Your Good Governance Book Published |  Get Your Project Management Book Published | Get Your Supply Chain Management Book Published |   Get Your Agile Coaching Book Published | Publish your Own Personal Brand Coaching Book & Start Your Own Personal Brand Coaching Business

Tel: +1-786-537-7580 | info@tua.university | http://www.tua.university

Get Your Project Management Book Published in America

 

 

 

images

Get Your Project Management Book Published in the USA and earn a US recognized BSc/MSc/MBA/DBA/PhD degree in Project Management

Many competent program and project managers with great innovative ideas are struggling to get their own innovative project management book published in the USA, because they are too busy, don’t have good connections with US-publishers or their book concept is not authentic/holistic enough to get accepted by American publishers.

Many large scale project executions fail because of the non-holistic, non-authentic and non-sustainable project management approaches introduced by Project Management Institute (PMI) and other leading project management bodies. According to the Cranfield School of Management in the UK, 68% of projects are destined for failure. Read also Why some management and leadership concepts from Harvard Business School fail” . Business society needs a more authentic, agile, ethical, organic, humanized and holistic project management system to enhance the project performance in a sustainable way. We are therefore pleased to help you to strengthen your project management concept and get your own innovative project management book published in the USA and in many other countries and languages (as sole author).

We are ready to help innovative project leaders and managers to strengthen their own project management concept and get it published as e-book or hardcopy book in the USA. They can also earn a US recognized BSc/MSc/MBA/DBA/PhD degree in Project Management (recognized by the Department of Education in America, USA).

BANNER 4Our book project team, led by Harvard Business School endorsed best-selling author and MIT Sloan guest professor dr. Hubert Rampersad, has inspired many executives and professionals globally to become a best-selling author in strategic project management, innovation excellence, global leadership, innovative entrepreneurship, change my booksmanagement, performance management, corporate governance, quality management, coaching, innovation management, engineering,… by helping them strengthen and publish their book in the USA within 3 months. Tons of examples are available on request.

Your Book Publisher in the USA

The publisher is IUF University Press in Silicon Valley, California, USA. Some books published by IUF iuf-university-pressUniversity Press: Authentic Personal Branding for Real Estate Agents and Authentic Governance For Banks.  Your e-book will be availably on Amazon.con with an American ISBN number. The fee for the publication of your e-book is $2500 usd. The process takes max 3 weeks after submission of your manuscript.

Your BSc/MSc/MBA/DBA/Ph.D. in Project Management

Your new book can be considered as part of your BSc/MSc/MBA/DBA/Ph.D. study at the Technological University of the Americas (TUA) in South America (www.tua.university).

dorothy leonardOur book project team

Our book project team is led by dr. Hubert Rampersad, who is a Harvard Business School endorsed best-selling author of 20 books and former MIT Sloan guest professor. He has a passion for inspiring professors, leaders, executives, project managers, coaches and senior consultants to strengthen their management and leadership concept (by making it more Saudisustainable and helping them to get their manuscript published globally in many languages. His best selling management and entrepreneurial leadership books have been published in 20 languagesEnglish, Spanish, Brazilian, Russian, Chinese, Korean, German, French, Japanese, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Polish, FinnishDutch …. Your new book will be introduced to these publishers as well. His best selling Total Performance Scorecard book was foreworded by Harvard Business School Innovation Professor Dorothy Leonard.

trumpExamples

Dr. Rampersad has inspired many others to become a best-selling author. Some examples we may disclose: He co-authored a book with Dr. Rudy Garrity, Founder/CEO at American Learnership Forum, Inc. from Washington DC , Saleh Hussain from Bahrain, Customer Centricity book for executive in Riyadh Saudi Arabia, and Dr. Anwar El-Homsi from New York, which have been published globally. The  management book for the Dutch entrepreneur Roger Lenssen  is doing well in the Netherlands. Sometimes he acts as co-author if needed. 

lenovo--Check also his latest Chinese best selling book with Zhang Tong “Find the blue ocean in you; practical strategy to personal branding”  forworded by Yang Yuanqing, the chairman and CEO of Lenovo, the world’s largest maker of personal computers.

cover in pptDr. Rampersad is proficient in coaching, global leadership, innovative entrepreneurship, innovation management, branding, governance, project management, change management, engineering and engineering disciplines and is a holistic out of the box thinker. Check also his new book: Authentic Personal Brand Coaching; Entrepreneurial Leadership Brand Coaching for Sustainable High Performance.

BANNER 6Dr. Rampersad has a BSc/MSc in Innovative Technology and Engineering and a PhD in Industrial Engineering & Management Science (Cum laude) from leading AACSB/EFMD accredited universities. His Ph.D thesis (finished within 1 year) was published globally by the prestigious branding bookpublisher John Wiley, check this page. He is author of 20 books published in many authentic governancelanguages by leading publishers and 300 articles in leading journals,  he was also guest professor at MIT Sloan, and he is member of the Editorial Advisory Board of the Journal Training and Management Development Methods (UK), Journal Measuring Business Excellence (UK), the TQM Magazine (UK), Singapore Management Review, and Journal of Testing and Evaluation (USA). Check his interviews in BusinessWeek  video, and  testimonials .

We expect you will find this proposal a wondrous way to broaden your talents and inspire many executives, professionals and students with your new book. We hope that this will be a sufficient incentive to accept this proposal.

Please fill out the registration form below.

tua logo klein3cropped-innovation-university1.jpg

Technological University of the Americas (www.tua.university) & Innovation University of Silicon Valley (http://www.iusv.university/)

+1-786-537-7580 | info@tua.university | info@iusv.university

Silicon Valley, California, USA

TUA News: TUA graduate from Ghana became author in America based on his PhD dissertation.

IMG-20170208-WA0000

Check also other book publishing programs:

Get Your Leadership Branding Book Published | Get Your Leadership Book Published |

Get Your Good Governance Book Published |  Get Your Project Management Book Published | Get Your Supply Chain Management Book Published |   Get Your Agile Coaching Book Published | Publish your Own Personal Brand Coaching Book & Start Your Own Personal Brand Coaching Business

Get Your Corporate Governance Book Published in America

images

Many competent corporate governance executives and professionals with great innovative ideas are struggling to get their own innovative corporate governance book published in the USA, because they are too busy, don’t have good connections with US-publishers or their book concept is not authentic/holistic enough to get accepted by American publishers.

Business society needs a more authentic, agile, ethical, organic, humanized and holistic corporate governance system to enhance the ethical performance in a boxsustainable way.  ReadWhy some management and leadership concepts from Harvard Business/Law School suck” and “Why Corporate Governance Fails”. We are therefore pleased to help you to strengthen your corporate governance concept and get your own innovative corporate governance book published in the USA and in many other countries and languages (as sole author).

Our added value

Our book project team is led by dr. Hubert Rampersad, who is a Harvard Business School endorsed bestselling author of 20 management and leadership branding books and former MIT Sloan guest professor. Check his 2 latest books (book 1 and corporate governance book 2 )  published in the US recently. He has 9783319031125helped many executives and professionals globally to become a best-selling author in corporate governance, innovation excellence, thought global leadership, innovative entrepreneurship, change management, project management, coaching .… by helping them strengthen and publish their manuscript globally within 6 months. Some examples are available and some are confidential and cannot be disclosed.

Your Book Publisher in the USA

The publisher is IUF University Press in Miami, Florida, USA. Some books published by IUF iuf-university-pressUniversity Press: Authentic Personal Branding for Real Estate Agents and Authentic Governance For Banks. The royalty rate for digital books (eBooks) is 50%. Your e-book will be on Amazon.com in 1 month! Hard copies can be printed on demand.

Your Ph.D. degree based on your book

Your new book will be considered as part of your fast track Ph.D. research at the  Technological University of the Americas (www.tua.university).Your TUA PhD degree will be equivalent with a PhD degree from top (regional) accredited universities in the United States of America!

Our book project team

Dr. Hubert Rampersad  has a passion for inspiring professors, leaders, and professionals to strengthen their corporate governance, management and leadership concept (by making it more authentic/holistic/measurable/sustainable) and helping them to get their manuscript published in the USA and in many other countries and in many languages. His best selling management and entrepreneurial leadership books have been published in 20 languages: English, Spanish, Brazilian, Russian, Chinese, Korean, German, French, Japanese, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Polish, FinnishDutch …. Your new book will be introduced to these publishers as well. His best selling Total Performance Scorecard book was foreworded by Harvard Business School Innovation Professor Dorothy Leonard.

boeken onder een dak

Examples

Dr. Rampersad has inspired many others to become a best-selling author. Some examples we may disclose: He co-authored a book with Dr. Rudy Garrity, Founder/CEO at American Learnership Forum, Inc. from Washington DC , Saleh Hussain from Bahrain, Customer Centricity book for executive in Riyadh Saudi Arabia, and Dr. Anwar El-Homsi from New York, which have been published globally. The  management book for the Dutch entrepreneur Roger Lenssen  is doing well in the Netherlands. Sometimes he acts as co-author if needed. 

12985386_824638520974245_2646527565497204144_nCheck also his latest Chinese best selling book with Zhang Tong “Find the blue ocean in you; practical strategy to personal branding” published by the leading publisher CITIC Publishing House in Beijing and forworded by Yang Yuanqing, the chairman and CEO of Lenovo, the world’s largest maker of personal computers.  Now available in all book stores in China and in book stores on all large Chinese Airports.

book shop

Dr. Rampersad is proficient in corporate governance, coaching, global leadership, innovative entrepreneurship, innovation management, branding, project management, change management, and technology engineering disciplines and is a holistic out of the box thinker. 

BANNER 4 BANNER 6BANNER 7BANNER 9

Dr. Rampersad has a BSc/MSc in Innovative Technology and Engineering and a PhD in Industrial Engineering & Management Science (Cum laude) from leading AACSB/EFMD accredited universities. His Ph.D thesis (finished within 1 year) was published globally by the prestigious publisher John Wiley, check this page. He is author of 15 books published in many languages by leading publishers and 300 articles in leading journals,  he was also guest professor at MIT Sloan, and he is member of the Editorial Advisory Board of the Journal Training and Management Development Methods (UK), Journal Measuring Business Excellence (UK), the TQM Magazine (UK), Singapore Management Review, and Journal of Testing and Evaluation (USA). Check his interviews in Fortune Magazine and BusinessWeek  video, and  testimonials .

We expect you will find this proposal a wondrous way to broaden your talents and inspire many executives, professionals and students with your new book. We hope that this will be a sufficient incentive to accept this win-win proposal.

Please fill out the registration form below.

Tel: +1-786-537-7580 | info@tua.university | http://www.tua.university

Check also other book publishing programs:

Get Your Leadership Branding Book Published | Get Your Leadership Book Published |

Get Your Good Governance Book Published |  Get Your Project Management Book Published | Get Your Supply Chain Management Book Published |   Get Your Agile Coaching Book Published | Publish your Own Personal Brand Coaching Book & Start Your Own Personal Brand Coaching Business

Entrepreneurial Leadership Coaching for Sustainable High Performance

Leaders, entrepreneurs, executives, managers and directors have an enormous role to play in creating a sustainable high human performance culture. They must understand the great potential authentic personal leadership coaching has as a vehicle for their leadership development, organizations’ cultural change and business success. In addition, they have to utilize effective coaching to improve engagement and workforce productivity as well as the career and skills development of their employees.

Dr. Hubert Rampersad’s unique authentic personal leadership coaching system is fundamental to effective entrepreneurial leadership and organizational performance. It begins with a focus on self-awareness and the fundamentals of defining your dreams. It includes a powerful framework for translating your
dreams into actions and manage yourself as a business based on this. Authentic cover in pptpersonal leadership coaching is a spiritual, measurable, holistic, organic, authentic and sustainable way to help people discover all that is within themselves and become successful in life. It’s based on Dr. Rampersad’s new book:Authentic Personal Brand Coaching; Entrepreneurial Leadership Brand Coaching for Sustainable High Performance’

The emphasis is on excelling in everything you do, making the right choices in developing your future, having a happier and more fulfilling life and successfully facing new life challenges. It focuses on leaders, managers and HR directors who would like to become effective trusted coaches, coach their employees successfully to enhance their engagement, empower their employees, create trust and a real learning organization, increase employee’s self-responsibility, and ultimately, enhance sustainable organizational effectiveness. This coaching system is endorsed by the world’s leading coaching expert Marshall Goldsmith.

us-edition_pb  be the CEO of your life coverpbsc book

This coaching system will help you to unlock your potential and it will open your view to new ideas, possibilities and opportunities. It is combined with powerful tools to deliver peak performance and to create a stable basis for trustworthiness, credibility, and personal charisma.

Dr. Rampersad’s innovative coaching methodology is spiritual, measurable, holistic, organic, authentic and sustainable. It taps deeply into self-awareness and helps others to develop innovative ways of doing business with social media and to position themselves strongly in this individual age. It has been proven in practice to produce sustainable results, not only for individuals but also for  companies. It’s neither cosmetic nor cloudy, and therefore clients are experiencing concrete results within 2 months, based on this continuous learning process. View testimonials and coaching success stories.

BANNER 6BANNER 4

BANNER 7

Learning Objectives

 • Enhance your personal effectiveness and deliver peak performance.
 • Establish an effective mentoring and coaching programme in your organization.
 • Coach and facilitate improved behavior in others in a holistic way.
 • Develop your full potential and the potential of your coachees/employees.
 • Develop personal responsibility and personal integrity.
 • Coach your employees/coachees to utilize their talents effectively.
 • Develop employee engagement
 • Create work-life balance.
 • Create conditions for trust and a real learning organization.
 • Bring about the best fit between employee’s and organization’s objectives and create lasting conditions for self-guidance, inner involvement, commitment and enjoyment at work.

Who should attend

This highly practical and individual coaching process has been specially designed for leaders, executives, managers and entrepreneurs who wish to differentiate themselves, set themselves apart from others, build credibility and a solid reputation.

Program

Duration of the individual coaching program for you only by Dr. Rampersad: 10 individual coaching sessions of 1 hour via skype and webcam, plus 5 hours additional personal coaching by him to help you position yourself and your political party effectively with social media marketing. Face to face coaching is also possible if the client pays the travel expenses. Please also visit this page Authentic Personal Leadership Coaching for detailed information about the program. Our related training documentation is in English, Spanish, Brazilian, Russian, Chinese, Korean, German, French, Japanese, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Polish, Finnish and Dutch language (click on the country names).

Interviews/articles Dr. Rampersad in Fortune Magazine, BusinessWeek and BrandChannel.

BANNER 9FORTUNE MAGAZINE

 

bw-logo

                                                                                                                              Related Articles:  10 Tips for Developing an Effective Authentic Personal  Leadership Brand | Become a Certified Authentic Personal Brand Coach |  Female Entrepreneurial Leadership Branding | Dream BIG | Authentic Governance | Authentic Police Branding |Start Your Own Authentic Personal Brand Coaching Business 

Please fill out the registration form below if you are interested in the political leadership coaching program.

Innovation University of Silicon Valley

12 S. First St. Suite 203, San Jose, CA 95113, USA

Tel: +1-786-537-7580 | info@iusv.university | http://www.iusv.university

AUTHENTIC GOVERNANCE LICENSE AGREEMENT

agi logo

AUTHENTIC GOVERNANCE LICENSE AGREEMENT

This Agreement is made the …..day of  ………, 2014

BETWEEN

 1. ” Licensor ” Authentic Governance Institute (AGI), 4280 SW 125Th LN, Miramar, Florida 33027, USA, lawfully represented by Dr. Hubert Rampersad, in his function as Founder and Chairman.

” Licensee ” …………………….

RECITALS 

 1.  The Licensor has developed and licensed the Certified & Licensed Authentic Governance ConsultantTM (CAGC) program and Certified & Licensed Master Certified Authentic Governance ConsultantTM (Master CAGC) program and the delivery of these programs (“the Business”), and has expended time, effort, expertise and money in development of these brands.
 2. The Licensee wishes to acquire from the Licensor the right to operate the Business in accordance with the terms of this Agreement.

NOW IT IS AGREED AS FOLLOWS     

DEFINITIONS  

In this Agreement the following words or phrases shall have the following meanings

“Business”                                        as defined above

“Franchisee’s Business”                     means the business carried on by the Franchisee using the brands in the Territory on non-exclusive basis.

“Territory”                                          means ……

“Term”                                               means the period of five (5) years from the date hereof, and subsequent renewals

“Trade Mark”                                      such registered and unregistered trade marks, trade names and logos set out below and such others as may from time to time be specified by the Franchisor.

“AGI Code of Ethics”                          see appendix 

 1. GRANT OF LICENSE

2.1        In consideration of the payment of the Licensee Fee, by the Licensee to the Licensor on the due payment dates and subject to strict compliance by the Licensee of the terms of this Agreement, the Licensor hereby grants to the Licensee.

 1. the right to operate the Licensee’s Business in the Territory on non-exclusive basis according to the AGI Code of Ethics (see appendix)
 2. to use the Trademark specified by the Licensor

2.2 The Licensee agrees not grant any sub‑license of the Licensee’s Business or any part thereof or delegate any rights granted hereunder to any third parties.

2.3 The Licensee agrees not to certify any third parties in this system.

3. COMMENCEMENT OF FRANCHISE AND TERM  

This Agreement shall commence on the date hereof and shall continue in force. This is a lifetime certification & license program.

4. LICENSOR’S OBLIGATIONS  

In order to assist the Licensee in the commencement of the Licensee’s Business and in consideration of the payment of the License Fee, Licensee will get the following when he/she becomes a Certified & Licensed Authentic Governance ConsultantTM :

 • An accelerated intensive classroom training plus related individual coaching, receive our complete hands-on program, training in how to use the system, a lifetime certification & license, and a road map that shows exactly what to do and how to do it, including templates, samples, forms, exercises, and specific guidelines read here code of ethics–which guide you step-by-step through our system with every client. Duration of the Certified Authentic Governance ConsultantTM program: 3 full day Exclusive Master Class AUTHENTIC GOVERNANCE  http://goo.gl/nIDVri plus 15 hours personal coaching and support by AGI as the consulting experience unfolds. Duration of the Master Certified Authentic Authentic Governance ConsultantTM program: 4 full day Exclusive Master Class AUTHENTIC GOVERNANCE  http://goo.gl/nIDVri  plus 25 hours personal coaching and support by AGI as the consulting experience unfolds. You receive your certification immediately upon graduation.
 • One signed copy of Dr. Hubert Rampersad’s Authentic Governance  9783319031125book and all his other books in PDF format. He/she will also get 30% discount for purchases of all Dr. Hubert Rampersad’s related books
 • Licensee will be listed on a registry that is available to potential clients and employers at the Authentic Governance Institute website www.authenticgovernance.org
 • Licensor’s related training materials in digital format.
 • Licensor’s promotional marketing materials and e-flyers in digital format.
 • One professionally produced binder, complete with forms, templates, and samples to use with Licensee’s clients.
 • Use of the Authentic Governance Institute logo. Licensee will receive logo graphics to certify that Licensee is a certified licensee. Licensee may use these graphics on its website and all other marketing materials.
 • An official certificate, designating you as a Certified & Licensed Authentic Governance Consultant (CAGC) or Certified & Licensed Master Certified Authentic Governance Consultant. This document will be signed personally by the AGI creator, Dr. Hubert Rampersad – and Licensee can hang it in his/her office for his/her clients to see.
 • A listing in the AGI Membership Directory. Every certified licensee gets a free listing in Licensor’s online AGI directory with a headshot, professional biography and live link back to Licensee’s website.
 • AGI boot camps. Every year, Licensee will have the opportunity to spend 1 day with Dr. Hubert Rampersad and his team in Silicon Valley, California at Licensee’s own expense. This experience will teach best practices and new developments in this area.
 • Skype conference. Two times a year, Licensee will be able to participate in a skype conference call with a Certified & Licensed Master Certified Authentic Governance Consultant on a topic of special interest to licensees.
 • Licensee will get a recommendation from Dr. Hubert Rampersad on his/her LinkedIn profile.
 • Certified & Licensed Master Certified Authentic Governance Consultants are eligible to become an AGI Chapter leader in their home town or region. The AGI Chapter leader will receive 25% profit of the profit generated by his/her chapter.
 • Certified & Licensed Master Certified Authentic Governance Consultants are eligible to publish joined articles with Dr. Hubert Rampersad.
 • Certified & Licensed Master Certified Authentic Governance Consultants are will become co-author of a new book, to be published within 6 months after their master certification.
 • Licensee will receive 10% commission on each participant enrolled via licensee.
 • Everything listed above is included in the one-time certification & licensing fee. After Licensee’s investment, he/she will not incur any additional costs. No renewals and no fancy upgrades. This is truly a one-time investment for a lifetime license & certification.

PAYMENT OF FEES  

5.1       The Licensee shall pay to the Licensor on the date hereof a one-time Certification & License Fee of $9,950 (Nine Thousand Nine Hundred and Fifty USD) in full, for the Authentic Governance Consultant program, within one week after signing this agreement. The one-time Certification & License Fee lifetime for the Master Licensed Certified Authentic Governance Consultant program entails $ 20,000 (Twenty Thousand USD). Travel expenses are not included in these fees.

6.         COMPLIANCE WITH THE BRANDS

6.1  The Licensee shall ensure that the Licensee’s Business at all times complies with the AGI Code of Ethics (see appendix).

7.         TRADE MARKS

7.1       The Licensee confirms that he/she will not in any way infringe or harm the rights of the Licensor thereof to the Trade Marks and the Trade Names.

7.2 The Licensee recognizes that the copyright property of the mentioned brands shall at all times be and remain the property of the Licensor.

7.3       The Licensee shall not take any action with regard to the infringement of the Trade Marks or any intellectual property rights in his own name without the express prior written consent of the Licensor which it may withhold in it’s absolute discretion.  

7.4       The Licensee agrees and acknowledges that the copyrights in any amendments to the mentioned brands proposed or made by the Licensee shall belong to the Licensor absolutely.

8. PRODUCTS AND SERVICES

8.1       The Licensee shall offer training, coaching and consulting services to his/her clients related to AGI’s brands. The Licensee and it’s employees may be required to undergo further training before being permitted to offer additional Products and Services at the Licensee’s expense who shall also be responsible for any travel, accommodation and subsistence expenses.

8.2       The Licensee undertakes and agrees to adhere strictly and continuously in the operation of the Licensee’s Business to the Licensor’s rules regulations and standards.

9. CONTROL OF STANDARDS

9.1       The Licensor and Licensee mutually accept and agree the necessity in the public interest of achieving and maintaining the highest standards and that all the clauses in this Agreement are reasonably necessary in pursuance of these agreed objectives.

9.2       The Licensee undertakes and agrees to adhere strictly and continuously in the operation of the Licensee’s Business to the Licensor’s rules regulations and standards.

9.3       The Licensee confirms to comply with the AGI Code of Ethics (see appendix) and in particular shall not put any material on the Internet that would reflect badly on the Licensor or the Licensee’s Business including information of an illegal or distasteful nature. If the Licensee is uncertain regarding the appropriate nature of certain information the Licensor’s prior written approval shall be obtained.  The Licensee shall fax or email the Licensor and in the event that approval is not granted within three (3) business days of the application such approval shall be deemed to be refused.

9.4       The Licensor shall have the right from time to time to remove change or add to the design quality range and diversity of the Services and Products in order to incorporate at its discretion all pertinent new developments including procedures for improved efficiency.

9.5       The Licensee shall be responsible for all operating expenses (including losses) of the Licensee’s Business.

10. INDEMNITY

10.1      The Licensee shall indemnify the Licensor against all actions, claims, damages, expenses and demands made against the Licensor in respect of any injury, loss or damage, and against all legal costs and expenses incurred by the Licensor as a result of any act, default or omission of the Licensee in breach of this Agreement and in connection with the carrying on of the Licensee’s Business.

11. MARKETING AND ADVERTISING

11.1      The Licensee shall, at his own expense, actively develop the Licensee’s Business within the whole of the Territory.

11.2      The Licensor may make available to the Licensee from time to time Marketing Materials that the Licensee shall use and display maintain and distribute.

12. SALE OF LICENSEE’S BUSINESS OR SHARES

12.1 The Licensee shall not be entitled to sell or assign the whole or any part of the benefit of this Agreement at any time without the Licensor’s consent.

 13.       TERMINATION  

3.1      The Licensor shall have the right summarily to terminate this Agreement by notice in writing to the Licensee in any of the following circumstances:

13.1.2   if the Licensee shall fail to operate the Licensee’s Business in accordance with this Agreement.

13.2      Licensee may terminate the relationship for any reason with 30 days notice.

14.       RESERVATION OF RIGHTS  

14.1      All rights not expressly and specifically granted to the Licensee by this Agreement are reserved to the Licensor.

15.   INTERPRETATION  

15.1      This Agreement shall be governed by the USA law in every particular including formation and interpretation.                                           

15.2      Any dispute by the Licensee against the Licensor shall be submitted by the Licensee to arbitration in accordance with the above mentioned provisions.

Signed on behalf of the Licensor: _____________________________________                                                                  Dr. Hubert Rampersad

Founder & Chairman Authentic Governance Institute

Signed by the Licensee:               ______________________________________

…………………..

APPENDIX: AGI Code of Ethics

AGI believes in the importance of ethical behavior in the field of Authentic Governance (AG). That’s why we provide resources to help you consider your situation and to use your best ethical judgment. As practitioners of authentic governance, we are committed to doing what is right and honorable continuously. We set high standards for ourselves and we aspire to meet these standards in all aspects of our lives—at work, at home, and in service to our profession. This AGI Code of Ethics and Professional Conduct describes the expectations that we have of ourselves and our fellow practitioners in the global authentic governance community. It articulates the behaviors that are mandatory in our professional roles. The purpose of this Code is to instill confidence in the authentic governance profession, by establishing a profession-wide understanding of appropriate behavior. We believe that the credibility and reputation of the authentic governance profession is shaped by the collective conduct of individual AGI practitioners.

CHAPTER 1.

APPLICABILITY

1.1 Persons to Whom the Code Applies

The AGI Code of Ethics and Professional Conduct applies to all AGI members

1.2 Structure of the Code

The AGI Code of Ethics and Professional Conduct is divided into sections that contain standards of conduct which are aligned with the values that were identified as most important to the AG community.

1.3 Values that Support this Code

Practitioners from the AG community were asked to identify the values that formed the basis of their decision making and guided their actions. The values that the AGI community defined as most important were: responsibility, respect, fairness, and honesty. This AGI Code affirms these four values as its foundation.

1.4 Aspirational and Mandatory Conduct

Each section of the AGI Code of Ethics and Professional Conduct includes both aspirational standards and mandatory standards. The aspirational standards describe the conduct that we strive to uphold as practitioners. Although adherence to the aspirational standards is not easily measured, conducting ourselves in accordance with these is an expectation that we have of ourselves as professionals—it is not optional. The mandatory standards establish firm requirements, and in some cases, limit or prohibit practitioner behavior. Practitioners who do not conduct themselves in accordance with these standards will be subject to disciplinary procedures before AGI’s Ethics Review Committee.

CHAPTER 2. RESPONSIBILITY

2.1 Description of Responsibility

Responsibility is our duty to take ownership for the decisions we make or fail to make, the actions we take or fail to take, and the consequences that result.

 2.2 Responsibility: Aspirational Standards

As AG practitioners in the global AG community:

2.2.1 We make decisions and take actions based on the best interests of society, public safety, and the environment.

2.2.2 We accept only those assignments that are consistent with our background, experience, skills, and qualifications.

2.2.3 We fulfill the commitments that we undertake – we do what we say we will do.

2.2.4 When we make errors or omissions, we take ownership and make corrections promptly. When we discover errors or omissions caused by others, we communicate them to the appropriate body as soon they are discovered. We accept accountability for any issues resulting from our errors or omissions and any resulting consequences.

2.2.5 We protect proprietary or confidential information that has been entrusted to us.

2.2.6 We uphold this AGI Code and hold each other accountable to it.

2.3 Responsibility: Mandatory Standards

As practitioners in the global AG community, we require the following of ourselves and our fellow practitioners:

2.3.1 We inform ourselves and uphold the policies, rules, regulations and laws that govern our work, professional, and volunteer activities.

2.3.2 We report unethical or illegal conduct to appropriate management and, if necessary, to those affected by the conduct.

2.3.3 We bring violations of this AGI Code to the attention of the appropriate body for resolution.

2.3.4 We only file ethics complaints when they are substantiated by facts.

2.3.5 We pursue disciplinary action against an individual who retaliates against a person raising ethics concerns.

 CHAPTER 3. RESPECT

3.1 Description of Respect

Respect is our duty to show a high regard for ourselves, others, and the resources entrusted to us. Resources entrusted to us may include people, money, reputation, the safety of others, and natural or environmental resources. An environment of respect engenders trust, confidence, and performance excellence by fostering mutual cooperation—an environment where diverse perspectives and views are encouraged and valued.

3.2 Respect: Aspirational Standards

As AGI practitioners in the global AG community:

3.2.1 We inform ourselves about the norms and customs of others and avoid engaging in behaviors they might consider disrespectful.

3.2.2 We listen to others’ points of view, seeking to understand them.

3.2.3 We approach directly those persons with whom we have a conflict or disagreement.

3.2.4 We conduct ourselves in a professional manner, even when it is not reciprocated.

 3.3 Respect: Mandatory Standards

As AG practitioners in the global AG community, we require the following of ourselves and our fellow practitioners:

3.3.1 We negotiate in good faith.

3.3.2 We do not exercise the power of our expertise or position to influence the decisions or actions of others in order to benefit personally at their expense.

3.3.3 We do not act in an abusive manner toward others.

3.3.4 We respect the property rights of others.

CHAPTER 4. FAIRNESS

4.1 Description of Fairness

Fairness is our duty to make decisions and act impartially and objectively. Our conduct must be free from competing self interest, prejudice, and favoritism.

4.2 Fairness: Aspirational Standards

As AG practitioners in the global AG community:

4.2.1 We demonstrate transparency in our decision-making process.

4.2.2 We constantly reexamine our impartiality and objectivity, taking corrective action as appropriate.

4.2.3 We provide equal access to information to those who are authorized to have that information.

4.2.4 We make opportunities equally available to qualified candidates.

4.3 Fairness: Mandatory Standards

As practitioners in the global AG community, we require the following of ourselves and our fellow practitioners:

4.3.1 We proactively and fully disclose any real or potential conflicts of interest to the appropriate stakeholders.

4.3.2 When we realize that we have a real or potential conflict of interest, we refrain from engaging in the decision-making process or otherwise attempting to influence outcomes, unless or until: we have made full disclosure to the affected stakeholders; we have an approved mitigation plan; and we have obtained the consent of the stakeholders to proceed.

4.3.3 We do not hire or fire, reward or punish, or award or deny contracts based on personal considerations, including but not limited to, favoritism, nepotism, or bribery.

4.3.4 We do not discriminate against others based on, but not limited to, gender, race, age, religion, disability, nationality, or sexual orientation.

4.3.5 We apply the rules of the organization (employer, AGI, or other group) without favoritism or prejudice.

CHAPTER 5. HONESTY

5.1 Description of Honesty

Honesty is our duty to understand the truth and act in a truthful manner both in our communications and in our conduct.

5.2 Honesty: Aspirational Standards

As AG practitioners in the global AG community:

5.2.1 We earnestly seek to understand the truth.

5.2.2 We are truthful in our communications and in our conduct.

5.2.3 We provide accurate information in a timely manner.

5.2.4 We make commitments and promises, implied or explicit, in good faith.

5.2.5 We strive to create an environment in which others feel safe to tell the truth.

5.3 Honesty: Mandatory Standards

As AG practitioners in the global AG community, we require the following of ourselves and our fellow practitioners:

5.3.1 We do not engage in or condone behavior that is designed to deceive others, including but not limited to, making misleading or false statements, stating half-truths, providing information out of context or withholding information that, if known, would render our statements as misleading or incomplete.

5.3.2 We do not engage in dishonest behavior with the intention of personal gain or at the expense of another.

Glossary

Abusive Manner. Conduct that results in physical harm or creates intense feelings of fear, humiliation, manipulation, or exploitation in another person.

Conflict of Interest. A situation that arises when an AG practitioner is faced with making a decision or doing some act that will benefit the AG practitioner or another person or organization to which the practitioner owes a duty of loyalty and at the same time will harm another person or organization to which the AG practitioner owes a similar duty of loyalty. The only way practitioners can resolve conflicting duties is to disclose the conflict to those affected and allow them to make the decision about how the practitioner should proceed.

Duty of Loyalty. A person’s responsibility, legal or moral, to promote the best interest of an organization or other person with whom they are affiliated.

AGI:  The totality of the Authentic Governance Institute, including its committees, groups, and chartered components such as chapters, colleges, and specific interest groups.

AGI Member. A person who has joined the Authentic Governance Institute as a member.

AGI-Sponsored Activities. Activities that include, but are not limited to, participation on a AGI Member Advisory Group, AGI standard development team, or another AGI working group or committee.

AGI Practitioner. A person engaged in an activity that contributes to the management of a project, portfolio, or program, as part of the AG profession.

AGI Volunteer. A person who participates in AGI-sponsored

Get Your Leadership or Management Book Published in America

 

images

Many competent executives and professionals with great innovative ideas are struggling to get their own management or leadership book published in the USA, because they are too busy, don’t have good connections with US-publishers or their book concept is not authentic/holistic enough to get accepted by American publishers.

Business society needs a more authentic, agile, ethical, organic, humanized and holistic leadership and management system to enhance the performance in a sustainable way. Read Why some management and leadership concepts from Harvard Business School fail” . We are therefore pleased to help you to strengthen your leadership and/or management concept and get it published as e-book or hardcopy book in the USA. They can also earn a US recognized BSc/MSc/MBA/DBA/PhD degree in Project Management (recognized by the Department of Education in America, USA).

Our book project team, led by dr. Hubert Rampersad, has inspired many executives and professionals globally to become a best-selling author in innovation excellence, global leadership, innovative entrepreneurship, change management, performance management, corporate governance, quality management, project management, coaching, innovation management, engineering,… by helping them to strengthen and publish their e-book or hard copy in the USA.

Your Book Publisher in the USA

The publisher is IUF University Press in  Silicon Valley, California, USA. Some books published by IUF University Press: Authentic Personal Branding for Real Estate Agents iuf-university-pressand Authentic Governance For Banks. Your e-book will be availably on Amazon.con with an American ISBN number. The fee for publishing your e-book is $2500 usd. The process takes max 4 weeks after submission of your manuscript. 

Your new book will be considered as part of your  BSc/MSc/MBA/DBA/Ph.D. study at the Technological University of the Americas (TUA) (www.tua.university).

Our book project team

Our book project team is led by dr. Hubert Rampersad, who is a Harvard Business School endorsed best-selling author of 20 books and former MIT Sloan guest professor. He has a passion for inspiring professors, leaders, executives, project managers, coaches and senior consultants to strengthen their management and leadership concept (by making it my booksmore authentic/holistic/measurable/sustainable) and helping them to get their manuscript published globally in many languages. His best selling management and entrepreneurial leadership books have been published in 20 languages: English, Spanish, Brazilian, Russian, Chinese, Korean, German, French, Japanese, Indonesian, Vietnamese, Turkish, Polish, FinnishDutch …. Your new book will be introduced to these publishers as well. His best selling Total Performance Scorecard book was foreworded by Harvard Business School Innovation Professor Dorothy Leonard.

Dr. Hubert Rampersad’s Harvard Business School Endorsed Books in 20 Languages http://tpsint.wixsite.com/tpsi/clients

dorothy leonardExamples

Dr. Rampersad has inspired many others to become a best-selling author. Some examples we may disclose: He co-authored a book with Dr. Rudy Garrity, Founder/CEO at American Learnership Forum, Inc. from Washington DC , Saleh Hussain from Bahrain, Customer Centricity book for executive in Riyadh Saudi Arabia, and Dr. Anwar El-Homsi trumpfrom New York, which have been published globally. The  management book for the Dutch entrepreneur Roger Lenssen  is doing well in the Netherlands. Sometimes he acts as co-author if needed. 

Check also his latest Chinese best selling book with Zhang Tong “Find the blue ocean in you; practical strategy to personal branding” published by the leading publisher CITIC Publishing House in Beijing and forworded by Yang Yuanqing, the chairman and CEO of Lenovo, the world’s largest lenovo--maker of personal computers.

Dr. Rampersad is proficient in coaching, global leadership, innovative entrepreneurship, innovation management, branding, governance, project management, change management, engineering and engineering disciplines and is a holistic out of the box thinker. Check also his new book: Authentic Personal Brand Coaching; Entrepreneurial Leadership Brand Coaching for Sustainable High SaudiPerformance.

 Dr. Rampersad has a BSc/MSc in Innovative Technology and Engineering and a PhD in Industrial Engineering & Management Science (Cum laude) from leading AACSB/EFMD accredited universities. His Ph.D thesis (finished within 1 year) was published globally by the prestigious publisher John Wiley, check this page. He is author of 15 books published in many languages by leading publishers and 300 articles in BANNER 4leading journals,  he was also guest professor at MIT Sloan, and he is member of the Editorial Advisory Board of the Journal Training and Management Development Methods (UK), Journal Measuring Business Excellence (UK), the TQM Magazine (UK), Singapore Management Review, and Journal of Testing and Evaluation (USA). Check his interviews in Fortune Magazine and BusinessWeek  video, and  testimonials .

BANNER 6We expect you will find this proposal a wondrous way to broaden your talents and inspire many executives, professionals and students with your new book. We hope that this will be a sufficient incentive to accept this win-win proposal.

Please fill out the registration form below.

Technological University of the Americas

Tel: +1-786-537-7580 | info@tua.university | http://www.tua.university

Check also other book publishing programs:

Get Your Leadership Branding Book Published | Get Your Leadership Book Published |

Get Your Good Governance Book Published |  Get Your Project Management Book Published | Get Your Supply Chain Management Book Published |   Get Your Agile Coaching Book Published | Publish your Own Personal Brand Coaching Book & Start Your Own Personal Brand Coaching Business

TUA News: TUA graduate from Africa became author based on his PhD dissertation

IMG-20170208-WA0000