We moeten groot dromen

Alles begint met een droom. Wie groot droomt wordt groot en wie klein droomt blijft klein. Wie geen droom heeft is verloren en wordt niet succesvol in het leven. Wie een droom heeft maar deze niet omzet in actie is aan het hallucineren. Mijn droom 20 jaar geleden was om op het prestigieuze MIT Sloan te mogen doceren (absolute top in de wereld).  Vorig jaar heb ik op MIT Sloan gedoceerd.

Een droom is een synoniem voor visie. Uw visie is een beschrijving van de wijze waarop u uw droom op de lange termijn wenst te realiseren. Bill Clinton (voormalige president van de VS) zei hierover: “We hebben een meer omvattende visie nodig. Zodra u weet waar u heen gaat, is het veel makkelijker te besluiten welke stappen er nodig zijn om daar te komen. Wanneer u niet weet waar u heen gaat, kunt u als een gek werken maar gaat u in de verkeerde richting lopen“. Om sucessvol en gelukkig te zijn moet u de betekenis van uw leven weten en de verantwoordelijkheid nemen om uw droom te ontdekken en deze op te schrijven. De zoektocht naar uw ziel en het ontdekken van uw lot begint met het definiëren en formuleren van uw droom. Eleanor Roosevelt (former first lady of the United States) zei eens: “De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen”.

Uw droom is uw persoonlijke vuurtoren die u op de koers houdt. U moet het op een opwindende en overtuigende manier formuleren en deze zichtbaar maken. Het grootste probleem waar mensen hierbij tegenaan lopen is het opschrijven hiervan en bang zijn om groot te dromen. U heeft bijna twee maal zoveel kans om uw droom te realiseren wanneer u deze opschrijft. De formulering is cruciaal voor het ontwikkelen en operationaliseren van uw droom.  Uw droom geeft aan waar u heen gaat, welke waarden, overtuigingen en principes u op uw weg zullen leiden, wat u wenst te bereiken, wat u met uw leven wenst te doen, wat uw intenties op lange termijn zijn, welke talenten, vaardigheden en ervaringen u nodig heeft om waarde te bieden aan anderen, waar u op het einde van uw leven wenst te zijn, wat u hoopt te worden, welke richting u zou willen dat u leven in ging, de ideale eigenschappen die u zou willen bezitten, uw ideale werksituatie en wat u wenst te zijn. Stel uzelf deze vragen en beantwoord ze eerlijk. Identificeer ook het gedrag dat u moet veranderen en begrijp hoe u uw waarden relevant voor anderen kunt maken. Uw visie (uw opgeschreven droom) zorgt voor innerlijke begeleiding en bepaalt de acties van vandaag om uw gewenste toekomst te bereiken. Het functioneert als een ethisch kompas dat betekenis aan uw leven geeft. Het is een concrete vertaling van uw diepste verlangens. Uw visie moet resulteren in betekenisvolle lange termijn acties en inspanningen om uw droom te realiseren. Het geeft richting aan uw handelen. Het vormt de basis waarop uw beslissingen over wat u wenst te bereiken gestoeld zijn. Uw visie is een spirituele zoektocht naar uw identiteit en een reis richting het realiseren van uw daaraan gerelateerde droom. Het bestaat uit een verzameling uitdagingen en ethische uitgangspunten die de context voor uw acties vormen. En de sleutel tot acties is het begrijpen van uzelf. Aan de hand van uw visie kunt u zichzelf managen en kunt u meer proactief, gedisciplineerd, effectief en verantwoordelijk voor uzelf worden. Uw visie stelt u zowel in staat uw talenten, droom, intenties, identiteit, idealen, waarden en drijfveren uit te drukken, als meer inzicht in uzelf te verkrijgen. Het is hierbij van belang dat we groot denken. Dit wil ik illustreren aan de hand van onderstaande foto die ik vorig jaar van Donald Trump ontving nadat ik hem een gesigneerd exemplaar van mijn nieuwste boek  Be The CEO of Your Life  had gestuurd. Hierop schreef hij: “To Hubert: ALWAYS THINK BIG“.

Uw droom is gebaseerd op een hogere roeping c.q. uw innerlijke opdracht. Iedereen heeft een hogere roeping. We moeten ons hiervan bewust zijn en de moed hebben deze te volgen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid zijn of haar eigen droom, hogere roeping en begaafdheden te identificeren en hierop te reageren met liefde en passie. Denk aan wat Oprah Winfrey hierover  zei: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een ieder een innerlijke opdracht heeft welke uniek is en dat de beste manier om succesvol te zijn is te ontdekken wat deze opdracht precies is, wat uw droom is en wat de dingen zijn waarvan u houdt en vervolgens op basis van hard werken u dienstbaar aan anderen te stellen’. Op deze wijze wordt u een visionaire ziel. Visionairs zijn verbeeldingsvol, begaafd, idealisten, vernieuwers, innovatievellingen en ontwikkelaars. Zij kennen hun talenten, droom en innerlijke opdracht en weten wat de betekenis van het leven is. Zij zorgen ervoor dat de wereld blijft draaien, omdat alles start met ideeën, alles komt van hen en begint daar. Herinner wat George Bernard Shaw zei: ‘De mensen die vooruit komen op deze wereld zijn de mensen die opstaan en zoeken naar de omstandigheden die ze wensen, en, wanneer ze die niet kunnen vinden creëren ze deze’. U moet in staat zijn buiten de gebaande paden (out of the box) te dromen. Denk aan wat Walt Disney zei: ‘Als u het kunt dromen, dan kunt u het doen’. In mijn boek Authentic Personal Branding:  A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand geef ik in detail aan hoe u uw droom succesvol kunt formuleren en realiseren. Ter illustratie hiervan volgen hierna enkele voorbeelden van grote dromersdie groot zijn geworden: 

 30 jaar geleden was de droom van Bill Gates: Een PC op elk bureau. Recentelijk zei hij: ‘Toen ik 19 was zag ik de toekomst voor me en baseerde ik mijn carrière op wat ik zag. Ik had gelijk… De personal computer is het meest empowerde gereedschap dat we hebben gecreëerd waarmee de mens in staat wordt gesteld geweldige dingen te doen.’ Hij kende zijn begaafdheid op dat moment, namelijk het effectief vermarkten van PC software. Sinds die tijd doet hij hieraan gerelateerd werk met liefde en passie. Zijn personal brand begon met zijn droom. Jaren eerder verliet hij Harvard Business School, uitgevallen omdat hij het te druk had met het vervullen van zijn eigen droom om te wachten op een Harvard-titel. Hij probeert werkelijk een betere wereld te creëren met zijn geld, genie, personal brand en netwerk. De Bill & Melinda Gates Foundation is momenteel de grootste liefdadigheidsinstelling ter wereld.

De droom van Oprah Winfrey was/is: Female empowerment. Deze droom is het leidende principe van haar personal brand en de emotionele band met haar publiek. De tv talkshow gastvrouw, in armoede geboren in Mississippi waar zij seksueel misbruikt is door een aantal mannelijke familieleden, volgt haar passie en begaafdheid die zij 30 jaar geleden gedefinieerd heeft. Oprah staat er bekend om dat zij goede dingen doet in de wereld en doet wat ze zegt. Ze zei: ‘Creëer de hoogste, grootste visie mogelijk voor uw leven, omdat u wordt wat u gelooft… Houd u aan de hoogst mogelijke visie voor uw leven en het kan werkelijkheid worden… Ga voor de hoogste, grootste visie mogelijk voor uw leven en stem uw levensdoel af op de flow van uw leven… Volg uw passie… Vroeger of later zal uw passie het winnen en niemand zal u kunnen stoppen.’

De droom van JK Rowling was: Een professioneel schrijfster worden. Deze droom was het beginpunt van haar krachtige personal brand. Eens was zij een alleenstaande moeder, levend in een flat met enkel koud water in Eddinburgh, Schotland. Nu is zij het genie achter de Harry Potter serie. Zoals zij later zei: ‘Ik voelde me erg depressief, en ik moest iets bereiken. Zonder deze uitdaging zou ik compleet gestoord zijn geworden.’ Ze is nu een van de meest succesvolle schrijvers in de wereld en kan financieel voor haar familie zorgen op een manier die haar wildste dromen te boven gaat. JK is, net als Oprah, een van de rijkste vrouwen in de wereld en de enige schrijfster die voorkomt bij de rijkste personen ter wereld. Nu ze haar levensdroom heeft bereikt moedigt ze kinderen die willen schrijven aan om zoveel als zij kunnen te lezen.

De droom van Henry Ford was: Ik ga een auto voor de massa bouwen… gebouwd van de beste materialen, door de beste mensen die aangenomen kunnen worden, volgens het simpelste ontwerp dat de moderne techniek kan verzinnen… Die zal zo goedkoop zijn dat iedereen met een redelijk salaris er een kan kopen en samen met zijn gezin in Gods wijde natuur van zijn vrije tijd kan genieten.’ Deze droom reflecteerde zowel zijn personal brand als de brand van de Ford Motor Company. Hij was de eerste om de lopende band te introduceren in 1914, en te beginnen met de massaproductie van auto’s, wat deze betaalbaar maakte voor het grote publiek. Hij was een technisch genie dat zijn passie volgde en de creatieve kracht achter een industrie van ongekende grootte en rijkdom die in slechts enkele tientallen jaren het economische en sociale karakter van de Verenigde Staten veranderde.

De droom van Walt Disney was: Het leven aangenamer en leuker maken. Hij was een pionier op het gebied van animatie en ontwikkelde nieuwe manieren van leren. Zijn droom kwam voort uit zijn unieke vaardigheid het gehele plaatje te zien (een holistische kijk op zaken), op basis van zijn dierbare herinneringen uit het verleden en volhardendheid voor de toekomst. Hij was een pionier, creator, innovator, creatieveling en een esthetisch persoon die zijn droom met passie volgde; iemand met de meest vruchtbare en unieke verbeeldingskracht die de wereld ooit heeft gekend. Hij ontwikkelde zijn brand door zijn droom met passie na te jagen. Hij zei: ‘Ik droom, ik test mijn dromen aan mijn waarden, ik durf risico’s te nemen en ik implementeer mijn visie om mijn droom tot werkelijkheid te maken’.

100 jaar geleden was de droom van Albert Einstein: het universum begrijpen. Zijn genie heeft de manier waarop we naar het universum kijken fundamenteel veranderd. Zijn droom was het leidend principe van zijn brand (het zachtaardige genie). Hij zag het heelal als een puzzel en genoot ervan zijn mysteriën te proberen op te lossen. Alles wat hij nodig was om over de kosmos na te denken was zijn meest waardevolle wetenschappelijke instrument: zijn voorstellingsvermogen. Hij zei: ‘Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.’ Wanneer iemand hem vroeg welke vraag hij aan God zou stellen wanneer hij er slechts één kon vragen antwoordde hij: ‘Waarom is het universum gecreëerd? Want dan zou ik de betekenis van mijn eigen leven weten.’

De droom van Mahatma Gandhi was: vrijheid door middel van het niet gebruiken van geweld. Zijn personal brand weerspiegelde zijn levensstijl en morele en gedragscode, bepaald door zijn droom. Hij was de man die een belangrijke rol speelde bij het verkrijgen van onafhankelijkheid voor India van het Britse rijk door zijn eenvoudigheid en sterke wilskracht. Mohandas Karamchand Gandhi geloofde in een eenvoudig leven. Hij bewees aan de wereld dat vrijheid verkregen kon worden door het bewust niet gebruiken van geweld. Albert Einstein zei over Gandhi: ‘Toekomstige generaties zullen bijna niet kunnen geloven dat een dergelijke man van vlees en bloed ooit op deze aarde liep.’

De droom van Martin Luther King Jr was: free at last. Een deel van zijn I have a dream toespraak in 1964: ‘Ik heb een droom. Het is een droom die diep genesteld zit in de Amerikaanse droom. Ik heb een droom dat op een dag deze natie op zal staan en zal gaan leven naar de werkelijke betekenis van zijn geloofsovertuiging; Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat iedereen gelijk is. Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slaveneigenaren in staat zijn samen aan de tafel van broederschap te zitten… En laat zo vrijheid uitstralen van de wonderlijke heuveltoppen van New Hampshire… En laat vrijheid klinken van de machtige bergen van New York…. Vanuit iedere berghelling, laat vrijheid klinken… Eindelijk vrij! Eindelijk vrij!’ Zijn personal brand kwam voort uit deze meedogenloze toewijding om deze droom te bereiken. Hij zei eens: ‘Breng uzelf in een geestesstaat waarbij u tegen uzelf zegt: “Hier is een mogelijkheid voor mij om te vieren zoals nog nooit te voren, mijn eigen kracht, mijn eigen vaardigheden om mijzelf te laten doen wat noodzakelijk is.”’

De droom van Nelson Mandela was: een vrije en rechtvaardige samenleving in Zuid-Afrika. Deze droom en levenslange passie vormden de pilaar van zijn personal brand. Mij maakte bewuste keuzes gebaseerd op waar hij daadwerkelijk voor stond en ontving lof voor zijn gepassioneerde toewijding aan zijn droom. Nelson Mandela is, net als Mahatma Gandhi en Martin Luther King Jr., een man van vrede die vecht tegen onderdrukking. Nelson Mandela is een vechter. In plaats van te buigen voor het onjuiste Apartheidssysteem van de regering is hij een levenslange vechter in de strijd om Zuid-Afrika te bevrijden geworden. De droom van Nelson Mandela om de racistische samenleving van Zuid-Afrika om te vormen in een multiraciale democratie duurde meer dan 50 jaar. Zijn vastberadenheid zijn droom met passie en liefde na te jagen, en te blijven vechten ondanks martelingen voor zowel zichzelf als zijn volk, brachten hem tot de dag in mei 1994 waarop hij president van Zuid-Afrika werd.

De droom van Mikhail Gorbachev was/is: vrijheid en openheid. Hij bouwde zijn personal brand rondom deze droom, wat resulteerde in zijn concept Perestrojka (herstructurering) en Glasnost (openheid), wat een grote breuk was met het autoritaire verleden van de Sovjet Unie. Hij zei: ‘Wij, onze generatie, waren niet verbonden aan de onderdrukking. Sterker, wijzelf waren ons bewust van de onderdrukking, en dit liet zijn teken op ons achter, omdat wij een opgeleide generatie waren, een generatie die zijn eigen waarde kende en wij in staat waren voor onszelf te denken. Toen wij onszelf vonden als actieve deelnemers in leven, werk en politiek begonnen we meer te zien en dit ook helderder te zien. Beetje bij beetje kwam het bewustzijn op dat in ons land, deze samenleving, dit systeem, ongeacht hoe hard we het ook proberen, ongeacht hoe oprecht onze overtuigingen waren, erg weinig bereikt kon worden. Hierdoor moest het systeem veranderd worden.’

De droom van Barack Obama is: het realiseren van echte verandering, verandering waar we in kunnen geloven. Zijn passie voor verandering is de bouwsteen van zijn personal brand. Enkele delen van zijn meest recente toespraken: ‘Amerika is een land van grote dromers en grootse hoop. Het is deze hoop die ons ondersteund heeft gedurende revolutie en burgeroorlog, depressie en wereldoorlog, de strijd voor civiele en sociale rechten en de rand van een nucleaire crisis. En het is doordat onze dromers droomden dat we uit iedere uitdaging meer verbonden, voortvarender, en meer bewonderd dan van te voren zijn gekomen… De werkelijke test voor de Amerikaanse droom is of wij in staat zullen zijn onze tekortkomingen te erkennen en samen op te staan om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Of we onszelf laten vormen door gebeurtenissen en geschiedenis, of dat we actie ondernemen om onszelf te vormen. Of toeval of geboorte of gebeurtenissen de grote winnaars en verliezers in het leven bepalen, of dat we een samenleving bouwen waarin iedereen tenminste een kans heeft hard te werken, vooruit te komen en zijn dromen te bereiken… Verandering komt niet wanneer we wachten op iemand anders of op een andere tijd. Wij zelf zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken… Ik accepteer niets minder dan echte verandering, fundamentele verandering, verandering die we nodig hebben, verandering waar we in kunnen geloven. Het is verandering waar ik de laatste twintig jaar voor heb gevochten. Omdat deze dromen, Amerikaanse dromen, het waard zijn om voor te vechten.’

Tot slot nog twee voorbeelden uit mijn nieuwste Engelse boek Be The CEO of Your Life van de oprichter van Sony en van de leider van Dubai (die van een woestijngebied met kamelen binnen korte tijd getransformeerd heeft tot een wereldstad en zijn land managed als een CEO):

Akio Morita’s dream was to change the world’s image of the term ”Made in Japan” from one of shoddy imitations to one of high technology and high reliability in miniature packages. His passion wasinnovation. As a result of his passion he helped steer Japanese industries toward creation of new technologies and introduced various innovative products to the world. The co-founder of the Sony Corporation developed innovative products people don’t even know they want: the Walkman, the Trinitron television, video watchman, the compact disc (CD), and more. With ingenuity in the design of electronics and cutting-edge business practices, it did not take long to see how or why his visions all became reality.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’s dream is- Transforming Dubai and the UAE into international hubs for commerce and finance. The ruler of Dubai holds his country up as an example of extraordinary development based on excellent leadership, management, teamwork and timely decision-making. He started his project alone…by installing awareness in the people of the Emirates of the joint destiny of their small homeland and their larger home extending from the ocean to the Gulf. He said: We have learnt a lot. However, knowledge alone is not enough…We have a vision, which we exert all efforts to realize, of Dubai as a major trade centre for the East and the West and we believe that Dubai is well qualified to play this great role…Every man should have a vision and objectives and set himself a certain time in which to achieve them. .. When a man knows the way to the future, he should take the reins and advance, for this is our duty towards our people and our nation…..We are very realistic, despite our big dreams, and we work hard to be the best, relying on God and our citizens. ..The word ‘impossible’ is not in leaders’ dictionaries. No matter how big the challenges, strong faith, determination and resolve will overcome them. .. Waiting has never been our choice in the past, nor is it in the present. We are always striving, anticipating the future and preparing for it… We have to make history and approach the future with steady steps, not wait for the future to come to us … Before evaluating the future, we have to take a quick look at the past, for it is the foundation of tomorrow….We are proud of our past and our present and we face the future with unflagging determination…Unlike others, we are not content to settle for what was accomplished in the past, because life doesn’t stop and it doesn’t care about those who stop because they are content with what they have achieved…We have succeeded because we have always believed that tomorrow is a new day, that yesterday’s achievements are in the past and that history will record what we achieve in the future, not what we have achieved in the past”.

Ze hebben allen bewezen dat wanneer iemand een heldere authentieke droom heeft, erop reageert met liefde en passie, de moed heeft deze droom na te jagen, vertrouwen heeft in zichzelf en leeft conform de droom, deze droom die persoon in het leven zal begeleiden en zal leiden tot doelgerichte en resolute acties. Ze  namen de verantwoordelijkheid hun droom te identificeren en erop te reageren met liefde en passie. Neem ook het initiatief en de verantwoordelijkheid uw grote droom te identificeren, implementeren en cultiveren. Iedereen kan topprestaties leveren en succesvol zijn, omdat ieder van ons de talenten in zich heeft. Succes is niet iets dat automatisch komt of iets dat de wereld voor u zal bepalen. Het is iets wat u definieert in uw ambitieuze droom en het komt naar voren in de manier waarop u deze droom najaagt. Succes komt niet naar u toe, u dient naar succes toe te gaan. Als u uitzonderlijk succes verwacht, moet u een authentieke droom hebben, uw hart volgen en houden van wat u doet. U zult zeker succesvol worden, omdat succes wordt aangetrokken door mensen die het vragen, wensen, dromen, in hun hoofd vastzetten, visualiseren, voelen, toestaan en erop reageren met passie en integriteit.  Samenvattend: Droom het, hoop het, geloof het, zet het vast in uw hoofd, visualiseer het, accepteer het, reageer erop met liefde, passie en integriteit, geef het al uw aandacht en u zult het realiseren.

In mijn boek en masterclass geef ik in detail aan hoe u uw droom kunt definieren en duurzaam kunt realiseren.

 —————————————————————————————–

Advertisements

Comments are closed.